Pappersjätten gör rekordstor investering

2017-10-27 10:31  

Billerud Korsnäs investerar 5,7 miljarder i Gruvöns produktionsanläggning i Värmland. Och skaffar en kartongmaskin som kan producera över en halv miljon ton om året.

Den nya kartongmaskinen beskrivs som världens modernaste i sitt slag, och investeringen utgör den enskilt största satsningen i företagets historia.

– Det handlar om en omvandling av hela vårt bolag. Den nya maskinen kommer att ersätta flera av de befintliga pappersmaskinerna på Gruvön, och delar av papperstillverkningen kommer i stället att ske på våra andra bruk i Sverige, säger Henrik Essén, kom­munikations- och hållbarhetsdirektör på Billerud Korsnäs.

Det mesta av kartongmaterialet kommer att gå på export, inte minst till Asien.

– Vår största konkurrent är plastbaserade förpackningar, och globalt ser vi en stabilt växande efterfrågan på hållbara, icke-fossila lösningar. Att genomföra en sådan här utbyggnad och få ut produkten på marknaden tar tid, och sedan ska maskinen stå där i decennier, för vi har identifierat en långsiktig efterfrågetillväxt, säger Henrik Essén.

Läs mer:

Läs mer: Grafiskt papper tappar marknad

Med produktionen i Värmland ligger man alltså långt från marknaderna rent geografiskt.

– Vi har tittat på många olika platser i världen, och kommit fram till att Sverige och Gruvön har goda förutsättningar. En av de största fördelarna vi har i Norden är tillgången till ett ansvarsfullt skogsbruk, även om det såklart finns förbättringspotential här också. Därtill har vi en god kompetensbas i Sverige, här finns många som kan den här typen av produktion, säger Henrik Essén.

Själva kartongmaskinen, som be­ställts från tyska Voith Paper under namnet KM 7, är en historia för sig: 350 meter lång, åtta meter bred och 17 000 ton tung. Maxkapaciteten på 550 000 ton om året motsvarar 100 miljoner enliters mjölkpaket per dygn.

KM 7 tillverkar vätskekartong, förpackningskartong för livsmedel och andra konsumtionsvaror, liner för kraftigare kartonger, samt ”food service board”, för papptallrikar, muggar och liknande.

– Detta innebär en stor förändring för Gruvöns bruk. Driftsituationen kommer att skilja sig en hel del från dagens, säger Henrik Essén.

Läs mer:

Läs mer: Miljardsatsning på fabriken – men färre jobb

Ett 60-tal operatörer ska utbildas för att sköta maskinen. Enligt tillträdande hr-chef Marie Asker har man tagit fram en kompetensutvecklingsstrategi som syftar till att skapa ”effektivt utbyte mellan de olika teamen”.

– Ett exempel är att alla får samma baskunskaper för att öka förståelsen och öppna för en bättre dialog vid exempelvis problemlösning. Vi har även skapat förutsättningar för att dra nytta av de möjligheter som digitaliseringen möjliggör vad gäller effektiva och säkra arbetssätt, säger hon.

Vad gäller service och underhåll kommer det finnas ”viss flexibilitet rörande underhåll av vissa avsnitt i maskinen”, men vid större reparationsarbeten måste hela KM 7 stå stilla.

– Det innebär att det kommer vara ett mycket stort fokus på en hög tillgänglighet med få oplanerade stopp, säger Marie Asker.

Produktionen beräknas starta under första kvartalet 2019.                        

Omsätter 22 miljarder

Billerud Korsnäs levererar nyfiberbaserat förpackningsmaterial och lösningar för både konsumentförpackningar och industriellt bruk. Förpackningsmaterial för livsmedel står för cirka 60 procent av försäljningen.

Bolaget har omkring 4 300 anställda i 13 länder, och åtta produktionsanläggningar i Sverige, Finland och Storbritannien.

Billerud Korsnäs exporterar till över 100 länder och omsätter cirka 22 miljarder kronor.

Tommy Harnesk

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt