Nytt tryckeri gav dubbel kapacitet

2012-03-02 06:38  

Pressgrannars nya tryckeri i Linköping är i hög grad automatiserat. Därmed är anläggningen flexibel och kan trycka nästan dubbelt så fort som tidigare. – Och det sparar personalen, säger Benny Lindström, platschef på tryckeriet.

Den enorma tryckpressen spänner över fem våningar. Det luktar fränt av färg och bullret är högt. När tryckhastigheten ökar skakar de översta våningarna.

Den nya anläggningen i Linköping togs i full drift i december förra året och har redan lett till att Pressgrannar har fått en handfull nya kunder, bland annat Expressen och Ny Teknik.

– Visst har det gett gensvar i Sverige att vi har den här anläggningen, säger Benny Lindström.

Pressgrannar hade tidigare även ett ålderstiget tryckeri i Norrköping, men det stängdes vid årsskiftet. I stället moderniserades tryckeriet i Linköping.

Huset har byggts om och till för att få plats med den nya jättepressen. Den har satts på plats bland annat genom att lyfta in den genom ett hål i taket.

När tidningsredaktionerna skickar sina pdf-filer kommer de först till prepress­avdelningen. Här är det tyst så när som på ånga som pyser ut från taket med jämna mellanrum för att rätt luftfuktighet ska hållas.

Göran Klavestrand sorterar sidorna i datorn, sedan exponeras de på tryckplåtar i stora maskiner. Han tycker att det har blivit mer att göra i det nya tryckeriet.

– Även om det är mycket automatik måste man ha koll på allt. Man kanske är lite mer övervakare än förut, säger han.

Tryckplåtarna kommer åkande på band när de har framkallats. De bockas, stansas och sorteras automatiskt efter tryckpressens pappersbanor.

Här hämtas plåtarna av tryckarna, som hakar fast dem i tryckpressen. När maskinen drar i gång blir bullret påträngande och papperet rusar snabbt förbi.

Tryckpressen skär, viker och häftar tidningssidorna automatiskt, sedan åker tidningsexemplaren vidare in till packsalen.

Den här dagen trycks en lördagsbilaga till Norrköpings Tidningar och Östgöta Correspondenten. De första provexen visar att det finns några småfel. Färgen har smetat av sig till motstående sida och papperets uppspänning behöver justeras.

Andreas Adolphson i manöverrummet tycker att den ökade datoriseringen har gjort arbetet intressantare.

– När det händer nya saker är det roligt. Men jag kan sakna att man tidigare kunde gå in med händerna och styra. Nu är det en annan värld, säger han.

I packsalen kommer tidningsexemplaren åkande i transportband i taket. Ett regelbundet klickande hörs när tidningarna läggs ner.

Längre in i rummet rullas tidningarna upp på stora rullar, som körs åt sidan. De ska tas fram senare, när bilagorna ska läggas i huvudtidningen.

I packsalen finns två produktionslinor, vilket innebär att två olika tidningar kan efterbearbetas samtidigt.

– Vi kan trycka en produkt samtidigt som vi efterbearbetar en annan. Det leder till ett högre kapacitetsutnyttjande i båda avdelningarna. Man behöver inte stå och vänta i packsalen, säger Peter Dahlén, produktionsledare för det nya tryckeriet.

Pressgrannar bedömer att den nya anläggningen ska leda till en besparing om 15 miljoner kronor per år. Till exempel räknar de med att bara behöva slänga en tredjedel så många felaktiga tidnings­exemplar som ­tidigare.

Den nya anläggningen har också förbättrat arbetsmiljön för personalen. Många arbetsmoment kan nu utföras från manöverrummet, så att personalen inte behöver gå ut till tryckpressen, där ljudnivån är hög.

– Och det är ett helt annat säkerhetstänk i nya maskiner, säger Benny Lindström.

Men det finns även nackdelar med en automatisk anläggning.

– Grejerna måste fungera jämt. Ju mer teknik man blandar in, desto större blir risken för driftstörning, säger Peter Dahlén.

Därför har Pressgrannar valt teknik utifrån kravet att det ska finnas ett manuellt sätt att få processen att fungera om tekniken fallerar.

Pressgrannar ägs av NMT-konceren

 • Pressgrannar är ett helägt dotterbolag i NTM-koncernen, som bland annat äger Norrköpings Tidningar, Östgöta Correspondenten, Upsala Nya Tidning och Norrländska Socialdemokraten.
   
 • Pressgrannar har tre tryckerier, i Linköping, Visby och Uppsala.
   
 • Det nya tryckeriet i Linköping har kostat ungefär 250 miljoner kronor.
   
 • Linköpingstryckeriet kan trycka 76 000 tidningar i timmen, jämfört med 42 000 tidigare.
   
 • Personalstyrkan i Linköping består av ett 40-tal personer, som tidigare jobbade antingen i Linköping eller Norrköping. När arbetsgrupperna slogs ihop sades ett 15-tal personer upp på grund av arbetsbrist.
   
 • Linköpingstryckeriet trycker sju olika tidningar, 240 000 tidningsexemplar, per natt.
   
 • Det är framför allt hanteringen av pappersrullarna, plåthanteringen och systemet för kvalitetsstyrning i tryckpressen som går med mer automatik nu jämfört med tidigare.

Linda Nohrstedt

Mer om: Automation

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt