Nytt företag vill göra om Boliden-gruva till energilager

2021-05-04 15:28  

Två svenska företag letar efter nedlagda gruvor som kan hysa pumpkraftverk. Nya Mine Storage undersöker möjligheten att omvandla en finsk koppargruva till energilager.

Den finska gruvan Kylylahti, 45 mil nordost om Helsingfors, ägs av Boliden men stängdes under hösten 2020. Nu har Boliden tecknat ett samarbetsavtal med nystartade Mine Storage om att utreda förutsättningarna för att använda gruvan som ett pumpkraftverk i stället.

En förstudie, där både de ekonomiska och fysiska förutsättningarna granskas, är redan på gång.

– Det ska bli ett beslutsunderlag för Boliden, så att de kan ta ställning till om de vill gå vidare eller inte, samt om de ska äga och drifta energilagret eller köpa det som tjänst, säger Raine Vasanoja, kommunikationschef på Mine Storage, till Ny Teknik.

Gruvan är som mest 800 meter djup och är inte vattenfylld. I förstudien antas energilagret omfatta 50 MW och 200 MWh.

Brytning i Kylylahti. Foto: Boliden Kylylahti

Tanken är att energilagret ska bära sig ekonomiskt främst genom att bistå med frekvensreglering. En del elhandel på spotmarknaden skulle det också kunna bli.

– Men för den nordiska marknaden är behoven av frekvensreglering större, så möjligheten att tjäna pengar är bättre för frekvensreglering än för elhandel, säger Raine Vasanoja.

Förstudien ska vara klar inom kort. Därefter hoppas Mine Storage att Boliden inom några månader ska bestämma sig för att gå vidare med mer detaljerade granskningar.

Ett pumpkraftverk utnyttjar lägesenergi för att spara energi till senare tillfälle. När elen är billig pumpas vatten upp till ett övre magasin. När elen är dyr leds den tillbaka till ett lägre magasin och passerar turbiner som genererar el på vägen.

Vinsten med att utnyttja gamla gruvor är att en stor del av infrastrukturen i form av ledningar och gruvdammar redan kan finnas på plats.

”I Sverige finns tusentals nedlagda gruvor”

Nu finns det två svenska bolag som båda letar lämpliga nedlagda gruvor att konvertera till pumpkraftverk. Mine Storage bildades 2020 av flera medarbetare som valde att lämna Pumped Hydro Storage, som har planer på pumpkraftverk i gamla gruvor i Ålands skärgård och i Finlands inland.

Enligt Raine Vasanoja berodde utbrytningen på olika former av meningsskiljaktigheter.

– Vi har en annan syn på hur man ska gå till väga med ägarstrukturer. Vi har kört igång Mine Storage med ett väldigt litet urval av professionella investerare och inte med småsparare, säger Raine Vasanoja.

Finns det plats för två svenska företag som jobbar med samma sak?

– Ja det gör det. Vi har gjort pre-screeningar av ett antal gruvor i världen och mer detaljerad screening på gruvor i Finland och Sverige. Bara i Sverige finns tusentals nedlagda gruvor och dem har vi skalat ner till två sajter, säger Raine Vasanoja.

Vilka då?

– Det kan jag inte säga eftersom vi håller på att skriva arrendeavtal med markägare, säger Raine Vasanoja.

Kylylahti

Gruvan startades 2012 och köptes av Boliden från Altona Mining Limited år 2014. Merparten av intäkterna har kommit från koppar, men även guld, zink och silver har brutits.

Ungefär 650 000 ton malm har gruvan haft kapacitet att leverera per år. Mineralreserverna bedömdes dock endast räcka fram till 2021.

Linda Nohrstedt

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt