Han synar drogen som Silicon Valley älskar

2019-12-22 07:00  

Journalisten Michael Pollan började granska forskningen kring psykedeliska substanser och bestämde sig för att själv testa. Är det en revolution som väntar runt hörnet eller är det bara en liten våg, backat av entusiaster i Silicon Valley?

Hjärnan kan ibland liknas vid en dator som har varit påslagen alldeles för länge och haft alldeles för många program i gång samtidigt. Då börjar den gå trögt och bete sig konstigt. Du fastnar lätt i vissa tankemönster och föreställningar.

Men patienter som under kontrollerade former har tagit psykedeliska substanser har berättat hur de upplevt en slags omstart av hjärnan. Det berättar den amerikanska journalisten Michael Pollan för Ny Teknik under ett besök i Stockholm i december.

Han är Sverigeaktuell med boken ”Psykedelisk renässans” och beskriver bland annat hur hans egna erfarenheter av psilocybin och LSD, substanser som är olagliga i Sverige, har gjort honom mer öppen som person och har gjort det lättare för honom att se andra perspektiv.

Han har fångat upp en trend med tydliga kopplingar till techbranschen i Silicon Valley. Men redan Apple-grundaren Steve Jobs talade om hur hans erfarenheter av LSD på 1970-talet blev de mest betydelsefulla i hans liv.

Läs mer: LSD kan lindra dödsångest

Michael Pollan har inte alltid varit positiv till psykedeliska substanser. När han för första gången hörde talas om att det pågick försök där obotligt sjuka cancerpatienter fick psilocybin, den aktiva substansen i ”magiska svampar”, mot sin dödsskräck tyckte han att det lät märkligt.

Varför skulle det vara ett bra sätt att hjälpa någon med ångest och depression? Sedan började han titta närmare på saken.

– För det första hade jag hört alla skräckhistorier om att det här var farliga psykedeliska substanser. Jag trodde inte att de kunde bota psykisk sjukdom, utan att de gjorde dig galen. Så det blev ett stort tankehopp för mig. Tanken på att en enda upplevelse, som bara varar i kanske sex timmar, kan förändra någon på ett beständigt vis kan tyckas konstig. Men vi vet ju att en enda negativ upplevelse, ett trauma, kan förvandla människor och förändra deras hjärnor på ett beständigt sätt. Så varför skulle inte en enda dramatisk, positiv upplevelse kunna göra samma sak?

Stor entusiasm växte fram bland ingenjörer

Det här är premissen för Michael Pollans senaste bok, förklarar han för Ny Teknik.

Researcharbetet har gjort honom varse om att lsd och psilocybin har en lång historia. De psykedeliska substanserna, som är olagliga på många håll i dag, har inte alltid varit så starkt förknippade med rädsla och problem.

Under hela 1950-talet pågick en livlig och framgångsrik forskning på området. Substanserna ansågs bland annat vara lovande för behandling av depression, alkoholberoende och tvångstankar.

Även i den kaliforniska dal som då ännu inte hade blivit Silicon Valley växte en entusiasm fram, inte minst bland ingenjörer. Där berodde det dock snarare på att substanserna ansågs öka kreativiteten, gjorde det lättare att hitta mönster och visualisera mycket komplexa system.

Men snart blev psilocybin och LSD också en del av den amerikanska motkulturen. President Richard Nixon ansåg att substanserna påverkade styrkan i protesterna mot Vietnam-kriget och att detta bidrog till ett uppdelat samhälle, med unga på ena planhalvan och gamla på den andra.

Forskningen fick inga mer medel och arbetet lades på is i flera decennier framåt. Nu har isen börjat knaka. Bakgrunden är en pågående hälsokris, tror Michael Pollan.

Läs mer: Lyckade försök med immunterapi mot cancer

När vi träffar Michael Pollan talar han om hur depressions- och självmordsfrekvenserna ökar globalt. Över 264 miljoner människor i världen lider av depression, enligt Världshälsoorganisationen WHO, och närmare 800 000 människor dör varje år som en följd av självmord.

De behandlingsalternativ som finns tillgängliga i dag verkar inte göra något för att vända utvecklingen, menar Michael Pollan. De små studier som gjorts på psykedeliska substanser under de senaste åren och hans egna erfarenheter får honom dock att tro att det finns starka skäl att vara optimistisk om framtiden.

Öppnar kopplingar som vi normalt inte använder

Silicon Valley har spelat en viktig roll i att driva på den nya vågen av forskning kring psykedeliska substanser. Techsamhället har donerat miljontals dollar till studier, när den amerikanska staten inte har velat ge några medel alls, berättar Michael Pollan.

Men något som har blivit populärt i kiseldalen och som han inte har hittat något belägg för i forskningen är att ta mikrodoser av LSD. Somliga betraktar det som ett slags vitamin för hjärnan som ökar kreativiteten och produktiviteten, vilket är hårdvaluta i en så konkurrensutsatt miljö. Det kan dock vara ett exempel på en vida spridd placeboeffekt, säger Michael Pollan.

Fred Nyberg är professor emeritus i biologisk beroendeforskning vid Uppsala universitet. Han berättar att LSD i studier har visat sig öppna kopplingarna mellan olika regioner i hjärnan, kopplingar som vi normalt inte använder. Det gör att den som använder drogen får en förändrad bild av omvärlden, som bland annat kan främja kreativiteten.

– LSD är inte beroendeframkallande på så sätt att du upplever ett fysiskt behov efter substansen. Däremot kan det uppstå ett slags psykologiskt beroende, där du kan fastna i att vilja uppleva trippar. LSD rör om i hjärnans kemi och trippar kan orsaka oerhört positiva upplevelser, men också känslan av att ramla ner i den djupaste av gravar, och man vet inte vilket på förhand, säger han.

Läs mer: Ny svensk metod tar fram konstgjord vävnad

Om svenska forskare ska börja titta närmare på psykedeliska substanser måste vi anta ett helhetsperspektiv som utgår från behoven i samhället, menar han. Vid behandling av cancerpatienter i livets slutskede är vi till exempel generösa med smärtstillande i Sverige i dag. Under kontrollerade former kan kanske psykedeliska substanser där fungera som ett ångestdämpande komplement.

Tror att vi väntar på en revolution

Men precis som Michael Pollan betonar han att det är för tidigt att fastslå om psilocybin och LSD vore lämpliga som del av en behandling. Det behövs fler och mer omfattande studier.

– Det finns en viss försiktighet i Sverige kring att ge sig in på det här, men det har inte bara med forskningen att göra. Det beror också på politiska strömningar och på det omgivande samhällets uppfattning. Men det är också helt rätt. Underlaget är för litet och det har forskats för lite på det här, säger Fred Nyberg.

Michael Pollan ser ändå en potentiell framtid för ”psykedeliskt assisterad terapi”, där samtalsterapi och läkemedelsbehandling knyts samman betydligt tätare än i dag.

Det står redan klart att den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA har beslutat sig för att ge psilocybin genombrottsstatus. Målet är att påskynda utvecklingen av substansen för en möjlig ny behandling vid depression.

Läs mer: Så kan ångest bli till energi och kraft

Michael Pollan utesluter inte heller att substanserna kan bli tillgängliga på bredare front. Ett möjligt scenario är att vi kan besöka ”mentala hälsospa:n”, där man efter konsultation med en läkare kan få en guidad psykedelisk upplevelse.

En revolution väntar, tror han. Men den kommer att dröja, inte enbart för att det behövs mer forskning utan också för att genomgripande förändringar också brukar mötas av mycket motstånd.

– Mer jobb måste ske på området, men jag tror att det här är på gång. Det skulle jag inte ha sagt innan jag började med min undersökning.

Mer om Michael Pollan

Michael Pollan är en amerikansk journalist och lärare, född 1955. Han har skrivit flera bästsäljande böcker, däribland:

*”How to Change Your Mind: What the New Science of Psychedelics Teaches Us About Consciousness, Dying, Addiction, Depression, and Transcendence” (2018), som utnämndes till en av årets bästa böcker av bland annat New York Times och The Guardian. Boken gavs ut på svenska i oktober 2019 med titeln ”Psykedelisk renässans: Den nya vetenskapen om medvetandet, döden, beroende, depression och transcendens”.

*”The Omnivore’s Dilemma: A Natural History of Four Meals” (2006), som utnämndes till en av 2006 års bästa böcker av New York Times.

*”The Botany of Desire: A Plant’s-Eye View of the World” (2001)

Hans första bok ”Second Nature: A Gardener´s Education” gavs ut 1991.

Förutom att jobba som journalist arbetar Michael Pollan för närvarande också som lärare vid University of California, Berkeleys School of Journalism och som professor med inriktning mot facklitteratur vid Harvard University.

Ania Obminska

Mer om: Hjärnan

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt