”Det är helt enkelt lönsamt att elda olja”

2022-08-17 17:25  

Elpriserna rusar och oljeeldade Karlshamnsverket har gått i gång. Varför konverteras inte verket till biobränslen?

Karlshamnsverket i Blekinge är under vinterhalvåret en del av Sveriges effektreserv. Det betyder att det kan starta på kort varsel på begäran av elsystemansvariga Svenska kraftnät. Då görs det för att det saknas tillräckligt med elproduktion i Sverige.

Men den senaste veckan har ett av Karlshamnsverket två block varit i gång inom ramen för den normala elmarknaden.

– Vi har kört ett block på varierande last mellan 250 och 300 MW under dagtid, från morgon till kväll, säger Unipers presschef Torbjörn Larsson till Ny Teknik.

Prisrekord på el i södra Sverige

Elmarknaden fungerar så att elproducenter lämnar bud till elbörsen Nordpool och elhandlare kan sedan välja att nappa på buden. Under en given drifttimme väljer elhandlarna först de lägre buden, men om de inte räcker för den förväntade elförbrukningen, blir även de dyrare buden antagna.

Karlshamnsverket har höga driftkostnader och ligger därför högt på ”budstegen”. Därför är det relativt sällan som pannorna i Blekinge startas.

Läs mer: Elpriserna sjönk något i juli – stora skillnader mellan norr och söder

– Karlshamnsverket är en anläggning som ligger längst ut i budstegen, och när den avropas är det en tydlig indikator på att det är bristsituation i elsystemet, säger Torbjörn Larsson.

Det är också en tydlig indikator på att elpriset är högt. I södra Sverige, elområde 4, väntades under onsdagen ett prisrekord om 5:70 kronor per kilowattimme.

”Det är så elmarknaden är uppbyggd”

Varje gång Karlshamnsverket dras i gång utanför effektreserven skapar det stor uppmärksamhet. Många förfasar sig många över de fossila utsläppen och en del försöker göra politiska poänger.

Men Christian Holtz, elmarknadsanalytiker på Merlin & Metis, tycker att driften av Karlshamnsverket visar att elmarknaden fungerar.

– Ja det får man lov att säga. Det är helt enkelt lönsamt att elda olja i nuläget, säger han.

Christian Holtz. Foto: Sweco

Gustaf Rundqvist Yeomans, energimarknadskonsult på Sweco, är inne på samma linje:

– Det är så elmarknaden är uppbyggd. De med lägst kostnader för att producera el producerar först. Karlshamnsverket fungerar enligt elmarknadens logik, säger han.

”Kallas för undanhållande av produktion”

Uniper själva har dock framhållit att det är ett politiskt misslyckande att bolaget bränner olja för el, till exempel i ett debattinlägg förra året. Där skriver Unipers Sverige-vd Johan Svenningsson bland annat ”vi är skyldiga att erbjuda vår produktionsförmåga när behovet finns.”

Sara Gruen, analytiker på Energimarknadsinspektionen, ger honom rätt enligt EU-förordningen Remit, som handlar om öppenhet på energimarknaderna för el och naturgas.

– Utifrån den lagstiftningen finns en förväntan att när man kan producera el till priser där man gör en vinst, så förväntas man bjuda in det. Annars kan det anses som marknadsmanipulation och kallas för undanhållande av produktion, säger hon.

Sara Gruen. Foto: Energimarknadsinspektionen

Förordningen reglerar även att elproducenten inte tar ett överpris, utan lägger ett rimligt påslag på sina kostnader.

650 gram koldioxid per kWh

Det kan tyckas märkligt att en produktionsanläggning har en skyldighet att lämna bud på elproduktion. Enligt Sara Gruen finns kravet för att marknaden ska vara rättvis.

– Om en aktör hypotetiskt har flera produktionsanläggningar kan den undanhålla en av dem från marknaden för att få ett högre pris för elen från de andra. Då kan aktören få ekonomisk vinning, men det är inte juste mot de andra på marknaden eller kunderna, säger hon.

Exakt hur mycket el som Karlshamnsverket producerar och hur stora koldioxidutsläpp som blir följden brukar Uniper inte avslöja. Just nu befinner sig bolaget dessutom i en så kallad tyst period inför halvårsbokslutet och svarar bara via mejl. Men generellt sett brukar 650 gram koldioxid släppas ut per genererad kilowattimme när båda pannorna är i drift.

”Efter 2025 har verket ingen garanterad intäkt”

Ett alternativ för Uniper, som anser att det är ett misslyckande att elda olja för el, skulle kunna vara att konvertera Karlshamnsverket så att det kan eldas med biobränsle i stället. Då skulle bolaget kunna slippa de fossila koldioxidutsläppen.

Men det avfärdar bolagets presschef eftersom ”anläggningens primära syfte är att tillhandahålla produktion till effektreserven” som omfattar perioden från 16 november till 15 mars.

– I avtalet med Svenska kraftnät finns inga specifika krav vad gäller bränsle. För en reservkraftsanläggning är bioolja inget optimalt bränsle eftersom den inte är lagringsbeständig, skriver Torbjörn Larsson i mejl.

Men Christian Holtz tror att oviljan mot att investera i en konvertering också handlar om att anläggningens långsiktiga framtid är hotad. EU vill bort från effektreservlösningar så att alla tillgängliga produktionsresuser i stället deltar på öppna marknader. Unipers avtal med Svenska kraftnät innebär att Karlshamnsverket ingår i effektreserven vintertid fram till 2025. Vad som händer efter det är oklart.

– Därefter har Karlshamnsverket ingen garanterad intäkt. I normalfallet har de väldigt få drifttimmar, så det de tjänar pengar på är effektreserven. Hade man vetat att man skulle köra i 50 år till, och producera större mängder el, hade det kanske varit en annan sak, säger Christian Holtz.

Karlshamnsverket

Karlshamnsverket består av två block och har en total effekt på 662 MW. I varje block finns en oljeeldad panna med tillhörande turbin och generator.

Anläggningen går att starta mycket snabbt. På två timmar kan verket gå från beredskap till produktion.

Under nära 40 år bestod Karlshamnsverket av tre block, men 2015 stängdes det äldsta blocket.

Linda Nohrstedt

Mer om: Olja El

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt