”Stater måste sluta sponsra fossil energi och teknik” 

2021-12-01 12:01  
Emma Wiesner tar Fredrick Federleys plats i EU-parlamentet för Centerpartiet. Foto: Fredrik Wennerlund

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. Den samlade klimatforskningen är tydlig, vi lever med en koldioxidbudget. Här är sex åtgärder som vi måste ta tag i, skriver Emma Wiesner (C), Europaparlamentariker. 

Klimattoppmötet COP 26 är slut. På flera sätt var resultatet ett steg framåt, men personligen hade jag velat se hårdare skrivningar mot fossil energi och att länderna gemensamt tog större ansvar. Nu måste vi se till att Europa och den övriga världen arbetar för en klimatpolitik som lyssnar på forskningen. 

Som politiker anser jag att de politiska partierna har i uppdrag att visa att forskning och politik går hand i hand.  

Politiken måste vila på de rekommendationer som experter och forskare pekar på i de samlade studier som har presenterats, bland annat från FN:s klimatpanel och den internationella energimyndigheten, IEA. Den samlade klimatforskningen är tydlig, vi lever med en koldioxidbudget. Ska vår planets uppvärmning begränsas till 1,5 grader finns en bortre gräns för hur mycket koldioxid vi människor kan släppa ut. Detta är ingenting som vi i politiken kan blunda för längre. Budskapen från den miljöekonomiska forskningen är lika tydlig; det måste kosta att släppa ut koldioxid.  

Dessa politiska förslag som har utgångspunkt i den klimatpolitiska forskningen kommer vi i Centerpartiet kräva att EU driver:  

1. Fasa ut fossila subventioner och begränsa spridningen av klimatskadlig teknik

Forskningen är tydlig: Statliga medel ska inte användas för att sponsra fossil energi och teknik, för fossil energi måste begränsas. Både i Sverige och EU har vi en hemläxa att göra. Sverige är ett av de EU-länder som ger mest pengar till fossila bränslen per capita. Vi måste succesivt plocka bort skatteundantag för fossila bränslen och stoppa EU:s investeringar i fossila projekt.  

2. Inför prissättning av koldioxid

Forskning visar att EU:s handelssystem med utsläppsrätter har varit Europas viktigaste verktyg för att minska utsläppen. Centerpartiet vill därför öka priset och utvidga systemet till att omfatta fler sektorer.  

3. Standardisera koldioxidtransparens

Att sätta standarder på produkter för att minska koldioxidutsläpp är ett vetenskapligt bevisat medel för att minska utsläpp för vår konsumtion. Centerpartiet anser att det bör vara självklart för tillverkare att redovisa klimatpåverkan då man säljer energiintensiva produkter, så som bilar, möbler och elektronik.  

4. Målsättning och marknadsbaserade stöd till förnybar energi

Internationella energimyndigheten efterlyser tydliga mål för utbyggnaden av förnybar energi och marknadsbaserade auktioner för att nå dessa. Centerpartiet föreslår därför att EU:s mål för förnybar energi bör öka från dagens 30 procent till 50 procent år 2030. 

5. Öka flexibilitet och energilager för att möjliggöra leveranssäker el

Ska vi öka andelen förnybar energi måste regelverken skapa förutsättningar för ett modernt elsystem med nya komponenter och prissignaler. Centerpartiet vill, liksom den Internationella energimyndigheten, se till att elmarknadens stöd till flexibilitet och energilager ses över.  

6. Satsa på forskning, innovation och uppskalning av ny teknik

45 procent av utsläppsminskningarna år 2050 kommer från teknik som ännu befinner sig i ett utvecklingsstadium. Satsningarna på forskning och innovation inom energisektorn måste därför flerfaldigt öka. Centerpartiet vill därför dubblera EU:s innovationsfond och använda offentliga medel för uppskalning av grön teknik i den privata sektorn.  

Detta är sex områden där det finns stor vetenskaplig konsensus utifrån den miljömässiga- och ekonomiska forskningen, för att ta oss till ett koldioxidneutral samhälle till 2050. Här måste politiken vara lyhörd och agera snarast för att visa vägen och ge tydliga signaler till såväl företag som hushåll för att lyckas med omställningen.  

Jag inbjuder därför alla svenska politiker att medverka i debatten – hur kan vi i högre grad se till att forskningsresultat omsätts till handling i klimatpolitiken?  

  

Emma Wiesner (C), Europaparlamentariker 

 

 

 

 

Mer om: Debatt EU

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt