”Satsning på utbildning krävs för att undvika kris i techbranschen”

2021-04-08 15:25  

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. Om Sverige ska fortsätta vara en ledande IT-nation behöver vi göra nytag i skolan.  Här finns en bransch som saknar arbetskraft och elever som måste få rätt utbildning för framtidens jobb.

Bristen på it-kompetens är omfattande i landet. Enligt de senaste siffrorna från IT- och Telekomföretagen kommer det att saknas 70 000 personer inom bara tre år om inte kraftfulla åtgärder vidtas.

Den digitala omställningen, som påskyndats av coronapandemin, har medfört en stor efterfrågan på digitala lösningar som videomöten, molntjänster och e-handel. För att möta efterfrågan behövs det innovativa företag och kunniga medarbetare som utvecklar och underhåller digital infrastruktur och digitala tjänster. Men allt börjar i skolan. Eleverna måste få rätt utbildning, annars kommer vi inom en snar framtid att ha så stor brist på utbildad arbetskraft att det riskerar att påverka hela samhället.

Redan för sju år sedan konstaterade NTI gymnasiet att det behövs förändringar i utbildningen. IT & Telekomföretagen har år efter år larmat om kompetensbrist. Nu är läget akut. För att möta och driva den tekniska utvecklingen behövs ny och mer kunskap hos fler.

I gymnasieskolans och grundskolans läroplan är vikten av digital kompetens framskriven, med det saknas nationella övergripande mål om hur it ska integreras i undervisningen. Det här behöver Skolverket ändra på. Intentionen med den nationella digitaliseringsstrategin är visserligen god, men i praktiken händer det inte så mycket. Vem tar ansvar så att Sverige kommer vidare?

Om Sverige ska behålla sin konkurrenskraft behöver dessutom regeringen ge Skolverket i uppdrag att skapa ett nationellt gymnasieprogram med tydligt fokus på it. I dag är utbudet av grundläggande utbildning på området kraftigt begränsat.

Av 61 inriktningar inom gymnasiet är det bara två som erbjuder it-relaterade kurser. För de elever som exempelvis läser Teknikprogrammets inriktning informations- och medieteknik omfattar fördjupningsmöjligheten inom it endast 400 gymnasiepoäng av 2 500.

Dessutom är programmering inte ens en obligatorisk kurs på teknikprogrammet. Det är anmärkningsvärt när programmering anses vara lika viktigt som att kunna läsa, skriva och räkna på framtidens arbetsmarknad.

För de elever som är intresserade av it och ska göra sitt gymnasieval finns inget nationellt program att söka. Utbudet erbjuder endast yrkesinriktningen dator- och kommunikationsteknik, som handlar om it, märkligt nog under el- och energiprogrammet. En förändring är absolut nödvändig. För att få fler att utbilda sig för att få jobb inom techbranschen behövs ett nationellt renodlat it-program.

Vi anser att en ändring måste ske omgående. Företag ska inte behöva tacka nej till uppdrag för att de saknar medarbetare med rätt kompetens. Många jobbtillfällen går därmed förlorade. Det innebär ett hot mot den svenska konkurrenskraften och ett svek mot eleverna som i värsta fall går miste om jobb de borde fått chans till på grund av att de inte har rätt kunskap.

Nu behöver skolan få möjlighet att anpassa sig för att matcha samhällsutvecklingen. Det behövs också satsningar för att få fler att utbilda sig och ta steget till jobb inom techbranschen.

Vi som företräder skolan och branschen är beredda att ta vårt ansvar. Vi förutsätter att regeringen och Skolverket gör det samma. Gör inte staten en kraftsamling för att få kompetens för framtidens arbetsmarknad hamnar Sverige ohjälpligt efter som it-nation.

 

Sarah Stridfeldt, skolchef NTI Gymnasiet

Ellen Lindqvist, skolchef NTI Gymnasiet

Erik Isakson, skolchef NTI Gymnasiet

Pernilla Öhberg, internationell koordinator & APL-strateg, NTI Gymnasiet

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt