”Så gör vi Sverige 100 procent förnybart”

2016-09-23 10:15  
Ibrahim Baylan (S), samordnings- och energiminister och Isabella Lövin (MP), minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat.

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. Sverige kan leda den globala utvecklingen inom smarta energilösningar och hållbar tung industri. Regeringen växlar upp arbetet med sikte på 100 procent förnybar energi, skriver klimatminister Isabella Lövin (MP) och energiminister Ibrahim Baylan (S).

De globala klimatutsläppen består i dag till två tredjedelar av utsläpp från energisektorn. Omställningen till en hållbar energisektor och den energirevolution som nu pågår är därför helt avgörande för att klara klimatmålen som sattes i Paris.

Det är utmanande att ställa om tillräckligt snabbt, men krav på minskad klimatpåverkan är också en möjlighet för alla de svenska företag som redan i dag ofta är världsledande inom produktion av miljö- och klimatsmarta varor och tjänster. Det svenska samhällsbygget ska vara ett grönt samhällsbygge. Sverige ska vara ett land som går före och drar nytta av tekniska landvinningar.

Vi ska exportera morgondagens smarta lösningar, inte utsläppen.

Regeringen har under sina två första år agerat kraftfullt för att Sverige ska fortsätta vara en global förebild inom energisektorn. Vi har satt punkt för trettio år av politisk oenighet kring energipolitiken genom att driva igenom en blocköverskridande energiuppgörelse som 75 procent av ledamöterna i riksdagen står bakom.

När den här regeringen tillträdde hade Sverige ett mål för förnybar el på 25 TWh inom elcertifikatssystemet. Under våra två år vid makten har vi förankrat i riksdagen att ambitionerna för förnybar el ska höjas med över 90 procent. Vi har satt ett mål om ett 100 procent förnybart elsystem till 2040.

Vi har skapat långsiktiga förutsättningar för ökad kärnsäkerhet, för moderna miljökrav inom vattenkraften, för ökat stöd till solceller, för långsiktiga investeringar i elnät i Norra Europa och för en växande tjänstesektor inom energieffektivisering och småskalig elproduktion.

Regeringen växlar nu upp arbetet för hållbart energisystem med sikte på 100 procent förnybar energi:

• Nästa höst lägger regeringen en energipolitisk proposition som kommer att ligga till grund för energipolitiken för många år framöver. Propositionen, som utformas i enlighet med energiöverenskommelsen, innebär att det kommer att finnas en sammanhållen politik för att fortsätta utbyggnaden av förnybar energi, stärka elnäten, utveckla elmarknaden, stärka småskalig produktion och lagring av el och effektivisera användningen av energi.

• Tillämpad forskning och utveckling är nyckeln till att Sverige ska ligga i framkant inom hållbart företagande. I oktober lägger regeringen fram en energiforskningsproposition som stärker forskningens och företagens möjligheter att ta fram framtidens energilösningar.

• Stödet till förnybar el förstärks och förlängs. Regeringen har redan beslutat höja elcertifikaten med 5 TWh till 2020. Nästa vår genomförs en kontrollstation för elcertifikatsystemet. I kontrollstationen kommer det regelverk för stöd till förnybar elproduktion som ska gälla mellan 2020 och 2030 att klarläggas utifrån det som gjorts upp i energiöverenskommelsen. Därmed skapas de förutsättningar som krävs för att elcertifikatsystemets förlängning och utökning med 18 TWH nya elcertifikat till 2030. 18 TWh motsvarar all den el som används för uppvärmning i alla Sveriges småhus och flerbostadshus på ett helt år.

• Samarbete är en nyckel i energipolitiken, inte bara mellan partierna i Sveriges riksdag. Sverige kommer att ta en drivande roll för att de nordiska länderna knyts närmare varandra inom energipolitiken. Den ambitionen kommer tydligt att märkas på de nordiska energiministrarnas möte i oktober.

• Den enskilda människan och det enskilda företaget är en viktig aktör i det gröna samhällsbygget. Vi måste stärka den enskildes möjlighet att påverka och vara en del av energisystemet. Därför har regeringen gjort det enklare och billigare än någonsin att investera i solel. Vi har åttafaldigat investeringsstödet till solceller och minskat regelkrånglet. Men vi måste också skydda den enskildes rättigheter. Regeringen lägger nu en proposition för att stärka kundernas position på elmarknaden. Propositionen syftar till att få bort de oförsvarligt höga priser som vissa kunder drabbas av.

Utvecklingen just nu är på många sätt positiv. Eldrivna fordon revolutionerar transportsektorn. Förnybar elproduktion är nu på många håll i världen den billigaste energikällan och kommer förändra energisystemet i grunden.

Med rätt politik och kreativa företag har Sverige stora möjligheter att leda den globala utvecklingen. Det gäller allt från hållbar tung industri till smarta IT-verktyg som förbättrar människors livskvalité. Smarta energilösningar i fastigheter skapar bättre inomhusklimat, bättre belysning och tryggare hem. Småskalig produktion av el kan snart ske nästan var som helst - på bilar, på kläder och verktyg - och skapar möjligheter till att effektivt använda förnybar el som energikälla.

När automatiserade transporter ställs om till biodrivmedel och eldrift skapas stora möjligheter till en bättre vardag med mindre miljöpåverkan för många människor.

Den rödgröna regeringen har på två år levererat en sammanhållen politik att för ett tryggt och hållbart energisystem. Nu växlar vi upp.

Isabella Lövin (MP), minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat

Ibrahim Baylan (S), samordnings- och energiminister

Mer om: Debatt

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt