Innovation kräver passionerade politiker

2009-09-29 23:00  
Anders Ekblom

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

Det behövs passionerade politiker som kan sätta tydliga och långsiktiga politiska mål för forskning och innovation, skriver Anders Ekblom, global utvecklingschef för Astrazeneca.

Hur skapas innovationskraft? I debatten framhålls oftast innovationers betydelse för små och medelstora företag, men utan nya produkter och tjänster behåller inte heller stora och världsledande företag sin konkurrenskraft. Det behövs en innovationspolitik för alla företag.

Min utsiktspunkt på det svenska innovativa landskapet är från ett globalt företag. Astrazeneca har forskningsanläggningar i tre världsdelar, där en betydande del av forskningen sker i Sverige och England. Den sker i allt ökande grad i hård konkurrens med USA och Asien.

Ur det globala företagets perspektiv är det inte geografin som styr utan kvaliteten. Därför är det viktigt att våra svenska universitet och högskolor kan konkurrera med de bästa i världen inom vissa områden. En tydligare koncentration av resurser till vissa forskningstunga universitet och högskolor – liksom en tydligare profilering – vore därför önskvärd. Gamla strukturer får inte försena utveckling.

Ett ökat samarbete mellan de biologiska och de matematiska/tekniska vetenskaperna är exempelvis en väg till nya upptäckter, vilket också visats av internationellt ledande universitet.

Akademin och industrin lever tyvärr ibland i skilda världar. Därför är det positivt att det nu byggs broar mellan akademi och industri inom EU – till exempel Innovative Medicines Initiative – där företag och universitet samarbetar för att lösa gemensamma problem. Mycket av den ledande forskningen sker i?dag i USA, där man drar nytta av en stor befolkning och betydande gemensamma resurser – medan merparten av EUs forskningsresurser fördelas lokalt av de 27 medlemsländerna. En starkare koordinering, gemensamma prioriteringar och regelverk skulle stärka det innovativa Euro-pa och därmed också den svenska konkurrenskraften.

Inom flera branscher kan det offentliga driva innovation från efterfrågesidan. Att visionära men tydliga mål driver utveckling och innovation framåt är kanske ”A man on the moon” det tydligaste exemplet på. Ett annat, mer aktuellt exempel är president Sarkozys initiativ att ta upp kampen mot Alzheimers och andra demenssjukdomar. Betydelsen av en kunnig och engagerad kund, som kräver alltmer effektiva produkter för att förbättra befolkningens hälsa, är helt central för industrins innovationsförmåga.

Innovation kräver passionerade människor! Vi behöver kreativa forskare, utvecklare och företagare som tar en idé hela vägen från tanke till marknad. Och vi behöver passionerade politiker som kan:

* Sätta tydliga och långsiktiga politiska mål.

* Göra betydande investeringar i universitet och högskolor – där kvalitet står i fokus.

* Skapa ekonomiska incitament för företagens forsknings- och utvecklingsinvesteringar.

* Stimulera från efterfrågesidan – där innovationsupphandling är ett instrument.

* Verka för ett starkt patentskydd, gärna på Europanivå.

Vi har en gemensam utmaning: Att skapa ett samhälle där forskning och utveckling ses som en investering för framtiden som kan lösa problem och tillfredställa viktiga behov i samhället.

Anders Ekblom

Global utvecklingschef, Astrazeneca

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt