Innovation

Vetenskapsmän får konkurrens av robotar

Den hembyggda robot Adam är ett stort plåtskåp med en smart dator som kan utföra biologiska experiment, och komma fram till DNA-koden för olika enzymer i jäst.
Den hembyggda robot Adam är ett stort plåtskåp med en smart dator som kan utföra biologiska experiment, och komma fram till DNA-koden för olika enzymer i jäst.
Kaotisk pendel.
Kaotisk pendel.

Snart blir forskarna överflödiga. Robotar och matematiska algoritmer tar över vetenskapsmännens utforskande av världen. I senaste numret av Science beskrivs två sådana sätt att upptäcka och bringa ordning i fysikens lagar.

Publicerad

Amerikanska forskare har utvecklat en matematisk metod som automatiskt hittar och formulerar fysiska rörelselagar ur mätdata. De har bland annat testat sin metod på en kaotisk dubbelpendel, ungefär som sådana oförutsebart rörliga leksaker för skrivbordet. Utan att i förväg känna till vare sig fysik, kinematik eller geometri lyckades forskarnas algoritm komma fram till de rörelselagar som Newton så snillrikt kom på för drygt tre hundra år sedan.

Svårigheten är att hitta meningsfulla korrelationer i mätdata, och bortse från ovidkommande händelser som inte har ett dugg med saken att göra. Och den synbart enkla förklaringen kan dölja ett mer dolt sammanhang. Forskarna har löst det genom att låta sin algoritm förutspå mätdata för enskilda delar av systemet, och sedan jämföra med faktiska mätningar. På så sätt kan felaktiga tolkningar sorteras bort, och kvar återstår den grundläggande fysikens lagar.

- Men vetenskapsmannen behövs fortfarande, säger Hod Lipson, en av forskarna vid Cornell University.

- Men han kan fokusera på att utveckla nya teorier istället för att använda sin tid på att jämföra sina modeller med mätdata.

I samma nummer av Science har forskare från Storbritannien beskrivit sin hembyggda robot ”Adam”. Adam är ett stort plåtskåp med en smart dator som kan utföra biologiska experiment, och komma fram till DNA-koden för olika enzymer i jäst.

Adam börjar med att identifiera de enzymer som ingår i jästcellens ämnesomsättning. Sedan formulerar han hypoteser över härkomsten de enzymer som forskarna gått bet på att definiera. Därefter planerar och utför Adam experiment för att testa sina hypoteser, genom att välja olika genmodifierade jästceller och odla dem för att sedan mäta dess tillväxt.

Hittills har Adam kommit med 20 hypoteser till vilka gener som ligger bakom 13 olika enzymer som är viktiga för jästcellens funktion. I 12 fall lyckades roboten hitta de gener som ligger bakom enzymerna.