Populärteknik

Storbritannien: Vi måste ha nya regler i rymden

Foto: Spacex (Starlink)
Foto: Spacex (Starlink)

När fler länder beger sig ut i rymden krävs nya regler. Nu kräver Storbritannien att FN diskuterar en definition av vad som är ett ansvarsfullt beteende i rymden.

Publicerad

Det börjar knorras om att stora satellitsvärmar kan störa verksamheter i rymden såväl som på jorden. Bland annat finns det astronomer som ifrågasätter Spacex utplacering av 1 584 satelliter i Starlink-konstellationen.

Men i dag finns det inget sätt att förbjuda någon från att verkställa ens de dummaste projekten i rymden. Och vem bestämmer egentligen vad som är oacceptabelt?

Nu har Storbritanniens utrikesministerium lagt fram ett utkast till en resolution om att FN ska inleda en diskussion mellan alla medlemsländerna om vad som definierar ett ansvarstagande beteende i rymden. Det rapporterar Engineering and Technology.

Allt fler privata aktörer vill skjuta upp sin teknik i rymden – det finns till och med företag som vill använda kubsatelliter utrustade med segel för att skriva reklambudskap, som skulle synas från jorden.

Storbritannien har som alla länder en rad samhällskritiska områden som är beroende av att satelliter inte störs eller förstörs – det gäller allt från telefoni till bankverksamhet och gps. Förvisso gäller sedan mer än 50 år en internationell överenskommelse som förbjuder kärnvapen i rymden, men FCO konstaterar att det i övrigt i princip inte finns några meningsfulla begränsningar kring vapen i rymden.

"Konflikter i rymden kan få långtgående konsekvenser, och alla makthavare borde förstå vikten av detta, inte bara för sina egna ekonomier utan även vikten för den globala säkerheten. Att förhindra skadlig verksamhet och minska risken för olyckor är otroligt viktigt för Storbritanniens säkerhet och framgångsrika militära operationer som är beroende av system i rymden", säger den brittiske försvarsministern Ben Wallace.