Digitalisering

Saabteknik i stereo gör jättekartan

Avancerad bildbehandling och snabba algoritmer. Det är hemligheten bakom C3s tredimensionella kartor.

Publicerad

Tekniken utvecklades ursprungligen av Saab Bofors Dynamics. Då var syftet att målsökande robotar och obemannade farkoster skulle läsa av omgivningen. Snabbt.

I början av 2008 bildades avknoppningen C3 Technologies, som utnyttjar tekniken för att automatiskt skapa detaljerade 3d-kartor.

Fotografierna tas av ett kamerasystem som kan hänga under ett sportflygplan eller sitta på ett biltak.

I flygtillämpningen tar fem kameror varsin bild på 22

megapixel varje sekund. Kamerans gps-position och vinkel registreras med en tusendels sekunds noggrannhet.

Sedan gör algoritmerna stereoberäkningar och får fram ett höjdvärde på varje pixel. 3d-modellen byggs först upp som en trådmodell med trianglar. Dessa draperas därefter med bilder som passar betraktningsvinkeln.

- Processen är helautomatisk och mycket snabb. Att ta 400 000 flygbilder över Stockholm tog exempelvis 15 dagar. Sedan processades informationen till värdens största 3d-modell på några dagar, säger vice vd Tommy Johansson.