Innovation

Kabel till rymdhiss

Publicerad
Har man bara ett tillräckligt långt rep av kolnanorör går det att bygga en hiss till månen.

Den visionen brukar användas när nanoforskarna vill göra reklam för sin vetenskap. Men hittills har kolnanorören bara varit osynligt korta och molekyltunna strån, även om de i teorin är tillräcklig starka för en rymdhiss.

Nu har en grupp amerikanska forskare lyckats tillverka kolnanorör med, i princip, obegränsad längd. Samtidigt har en annan grupp lyckats spinna samman de ultratunna stråna till mikrometertjocka fibrer.

Forskarna vid Los Alamos National Laboratory i New Mexico har använt vakuumförångning i kombination med metallkatalysator för att växa elva mikrometer kolnanorör i sekunden. Hittills har de lyckats göra en fyra centimeter lång kolnanotråd.

Forskarna vid University of Pennsylvania har å sin sida lyckats spinna ihop en hundra mikrometer tjock fiber av kolnanorör. Fibern består av halv mikrometer tjocka trådar, som i sin tur består av tjugo nanometer tunna nanostrån.