Fordon

Drakdriven lastbåt korsar Atlanten

160 kvadratmeter drake hjälper till på färden
160 kvadratmeter drake hjälper till på färden

Världens första lastfartyg som dras av en drake är på väg över Atlanten. Det minskar bränslekostnaden med omkring 100 000 kronor under den två veckor långa seglatsen.

Publicerad

Efter flera år av utvecklingsarbete, tester och mycket pr-verksamhet seglade den till slut iväg.

Världens första lastfartyg som korsar Atlanten med hjälp av en drake.

Det är den tyska 10 000-tonnaren "MS Beluga Skysails" som är på väg från Bremen mot Venezuela dit fartyget förväntas anlända i mitten av den första veckan i februari.

I en wire 300 meter ovanför fartyget drar en 160 kvadratmeter stor drake fram det 132 meter långa skeppet mot Amerika.

För att styra draken används ett autopilotliknande system som mäter vindar och positionerar draken för optimal prestanda.

En fördel med draken framför segel är att vindstyrkan på några hundra meters höjd kan vara dubbelt så stor som vid havsytan.

Enligt rederiet Beluga Shipping reducerar draken bränslekonsumtionen för fartygets dieselmotorer med upp till 20 procent. Det minskar bränslekostnaden med omkring 100 000 kronor för en tvåveckors färd med MS Beluga Skysails.

– Allt har hittills gått efter planerna. Vi testar, justerar och experimenterar ständigt och målet är att kunna ha draken i luften omkring halva tiden under seglatsen, säger Verena Frank, som är projektansvarig, vid Beluga till Reuters.

Priset för drakutrustningen ligger kring 4,5 miljoner kronor plus kostnader för specialutbildad personal.

Enligt företaget Skysails, som utvecklat draken, skulle 60 procent av världens fraktfartyg kunna använda draksystem för att minska bränsleåtgången.