Fordon

Avancerad radar ska upptäcka små båtar

Ribbåtar är svåra att upptäcka på radar. Modern Dopperradar har bättre förutsättningar att se båtarna än andra radartekniker. Då kan mindre gummifartyg vid Estonias vrakplats upptäckas. Foto: Dorset Media Service / Alamy, TT
Ribbåtar är svåra att upptäcka på radar. Modern Dopperradar har bättre förutsättningar att se båtarna än andra radartekniker. Då kan mindre gummifartyg vid Estonias vrakplats upptäckas. Foto: Dorset Media Service / Alamy, TT

Finsk radar kan ha svårt att upptäcka mindre gummifartyg vid Estonias vrakplats. Men teknik som ska kunna göra det är på väg.

Publicerad

Enligt författaren Anders Jallai förekommer det dykningar på Estonias vrak i Östersjön, trots reglerna om gravfrid.

För att övervaka att inga kränkningar görs av Estonia använder finska Sjöbevakningen övervakning via radar. Den närmaste radarstationen ligger på finska Utö, 4, 5 mil från vrakplatsen.

Jallai och dykexperter hävdar emellertid att sportdykare genom att använda mindre gummibåtar eller ribbåtar, som syns dåligt på radar, kan undgå upptäckt.

För att inte ses på radarn kan de dessutom lägga ut bojar på ytan ovanför vraket, lasta av dykare, och snabbt försvinna från det skyddade havsområdet - för att senare komma tillbaka och hämta dem.

Sami Järvenpää är chef för Åbodistriktet inom Finlands Sjöbevakning menar att metoden är väldigt osannolik:

- Åtminstone skulle ingen klok dykare göra så, mitt i ingenstans, utan ett stödfartyg, och med ett dykdjup på 70-80 meter.

På frågan om Sjöbevakningens möjligheter att detektera ribbåtar svarar Järvenpää att han inte vill avslöja något om landets radarförmåga.

- Våra radarstationers kapacitet är känslig information, uppger han.

Enligt källor inom svenska Kustbevakningen är det är en fråga om väder. I klart och fint väder utan vind kan radarstationerna detektera ribbåtar - men inte vid grov sjö och regn. Då försvinner de små gummifartygens radarreflekterande yta i radarreflexerna från vågorna, vilket benämns klotter.

Men bättre övervakningsteknik är på väg, enligt Staffan Gadd, sensorforskare, på FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, i Linköping.

- Med hjälp av mer avancerad radarteknik vill man kunna ta hand om och hitta sådana här små båtar med låga signaturer, säger han.

Det är samtidigt svårt. Den reflekterande ytan på en ribbåt uppgår till cirka en kvadratmeter, den är lika liten som en människas, enligt Gadd.

För att urskilja småbåtarna från radarbilden som vågorna ger, arbetar forskarna med Doppler-teknik, som mäter hastigheten på radarreflexerna.

- Det är bara med mycket modern Dopplerradar, som kan mäta mycket små hastighetsskillnader, som det blir möjligt, säger han.

Såväl i Sydafrika som i USA forskar man på området. Myndigheterna vill bland annat ha bättre möjligheter till sjöräddning och dessutom snabbt kunna upptäcka fartyg med flyktingar och småbåtar som pirater brukar använda.

Från radarstationer på land är det ändå komplicerat att blicka ut över havsområden långt borta. Försök görs nu, främst i militära sammanhang, att utrusta obemannade plan, med tekniken. De kan antingen rekognoseringsflyga eller hänga över och bevaka havsområden.Radarstationen på finska Utö är den som ligger närmast Estonia:
<iframe width="468" height="315" src="//www.youtube.com/embed/pv6WBhxSUmM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>