Westinghouse utsläppsskandal växer

2012-12-05 15:25  

Utsläppsskandalen på kärnbränslefabriken i Västerås växer. Två tankar med radioaktivt avfallsvatten har felaktigt varit kopplade till dagvattenbrunnar och i många år kontaminerat ett dike utanför fabriksområdet. Dikesjorden måste nu grävas bort och tas om hand.

(Uppdaterad version) Två tankar med radioaktivt avfallsvatten från anläggningen FSC (Fuel service center) inom bolaget Westinghouse industriområde i Västerås har varit felaktigt kopplade till dagvattensystemet i många år.

Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM kan felkopplingen härröra från så långt tillbaka som år 1987 då FSC-verkstaden byggdes, vilket betyder att kontaminerat vatten från verkstadens rengöring av företagskundernas reaktorutrustning i 25 år släppts ut i omgivningen och vidare till Svartån och Mälaren.

Vattentankarna med radioaktivt vatten borde i stället ha varit kopplade till processvattensystemet, som passerar kommunens vattenreningsverk.

Enligt bolaget ska radioaktiva partiklar till viss del ha filtrerats bort ur vattnet. Bolaget uppger att man använt sig av gränsen 400 bequerel per liter vatten innan det släppts ut. SSM kräver nu i ett föreläggande att bolaget redovisar hur detta kontrollerats av bolaget.

Det kontaminerade vattnet har runnit ut i en dagvattenbrunn och vidare till ett 150 meter långt dike utanför fabriksstaketen. Som en följd har olika radioaktiva ämnen ansamlats i växter och jordmassor längs med hela diket.

Tjänstemän på SSM har vid kontrollmätningar bland annat hittat kobolt-60, cesium-137 och uran-235 på nivåer ned till 20 centimeters djup i dikesjorden under hösten. Den högsta uppmätta aktiviteten uppgår till 1 263 bequerel per kilo av isotopen kalium-40. Bolaget ska också undersöka om det finns strontium-90 i jorden.

Felkopplingen upptäcktes sedan en slambil, som sugit upp slam från en dagvattenbrunn, stoppats vid bolagsgrindarna den 11 september i år på grund av ett larm om att gränsen för radioaktivitet överskreds.

-Många frågor återstår att besvara för bolaget. Bland annat måste man kartlägga om det finns liknande felkopplingar på bränslefabriken eller på deras andra anläggning Trym och kartlägga vattenhanteringen inom dessa anläggningar. De måste också redovisa hur stora jordmassor som måste grävas bort och hur dess ska tas om hand, säger Jan Lillhök, enhetschef på SSM.

Sedan 1987 har slambilar sugit upp och transporterat bort det tonvis med kontaminerat slam från dagvattenbrunnen. Men vart slammet har deponerats vet man inte på SSM i dagsläget. Detta ska nu redovisas av bolaget, kräver myndigheten.

Strålsäkerhetsmyndighetens handläggare skriver också i en tillsynsrapport att tankarna med avfallsvatten finns i en källare under FSC och att de anställda som bytt partikelfiltren och vistats i lokalen inte burit strålningsdosimetrar. Detta trots att strålning på 100 mikrosievert per timme bedöms förekomma i huvudhöjd, enligt SSM.

-Så här får arbetsmiljön absolut inte se ut. Vi kommer att ta tag i den här frågan, säger Jan Lillhök.

Trots att företaget säger sig ha varit ovetande om felkopplingen har personal på företaget i flera år tagit vissa prover på dikesvattnet bland annat ifråga om utsläpp av uran. Enligt Westinghouse ska dessa provtagningar ha skett i syfte att uppfylla miljökrav från länsstyrelsen.

Strålsäkerhetsmyndigheten begär i sina förelägganden att Westinghouse redovisar läget och besvarar frågorna senast den 31 mars nästa år.

Bolaget uppges nu ha stoppat tömningen av avfallsvatten till dagvattensystemet. Tankarna ska i stället kopplas till processvattensystemet.

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt