ENERGI

Socialdemokraterna: Nej till planerad tysk elkabel – för elprisets skull

Omriktarstationen i Hurva ska byggas ut och blir en av stationerna för Hansa Power Bridge, är planen.
Omriktarstationen i Hurva ska byggas ut och blir en av stationerna för Hansa Power Bridge, är planen.

Socialdemokraterna uppmanar regeringen att säga nej till den planerade elkabeln Hansa Power Bridge mellan Sverige och Tyskland. Orsaken är att S är oroliga för effekten på svenska elpriser.

Den nya elkabeln planeras mellan Hörby kommun och Güstrow i norra Tyskland. Den kraftiga likströmskabeln på 700 megawatt skulle fördubbla exportkapaciteten, enligt Svenska kraftnät.

Regeringen har i budgetpropositionen för nästa år redovisat en investeringsram för projektet och Svenska kraftnät på nästan 3,8 miljarder kronor varav 1,3 miljarder de närmaste tre åren.

fakta

Hansa Power Bridge

Elkabeln planeras tillsammans med den tyska systemoperatören 50 Hertz.

Teknik: 700 MW likströmsförbindelse.

Investering: Svenska kraftnäts investering beräknas uppgå till ca 7,5 miljarder kronor.

Längd: Sträckan på den svenska landsidan kommer att bli ungefär 55 kilometer och sjökabeln ungefär 60 kilometer tills övergången till tysk mark. Elförbindelsens totala längd kommer att bli ungefär 300 kilometer.

Stationer: Ansluter i station Hurva, i Hörby kommun, som byggs ut med en omriktarstation.

Tidplanen för Hansa Power Bridge är i nuläget svårbedömd. Detta beror till stor på osäkerheten kring leveranstiderna för så kallade HVDC-förbindelser med omriktarstationer, men också på regeringens koncessionsbeslut, enligt Svenska Kraftnät.

Myndigheten uppskattar ändå att ett beslut kommer under 2023 och att upphandlingen då väntas sätta i gång på nytt under 2024_2025.

Enligt huvudprojektledaren Fidel Alvarez kan det dock dröja till 2033 innan kabeln är i drift.

Källa: Svenska kraftnät

Samtidigt skriver regeringen och Sverigedemokraterna i Tidöavtalet att Hansa Power Bridge bör pausas till dess att prisskillnaderna i Sverige minskat. Detta ställer sig S bakom.

– Vi har lagt ett skarpt förslag om att riksdagen röstar nej till just det här objektet. Och det borde finnas en bred majoritet för att lyfta bort det, säger Socialdemokraternas näringspolitiska talesperson Fredrik Olovsson på en presskonferens.

S: Risk att elpriser ökar

Sedan tidigare är även Vänsterpartiet emot elkabeln.

Anledningen är att regeringen först bör utvärdera projektets effekter på de svenska elpriserna och stabiliteten i det sydsvenska elsystemet.

Svenska kraftnät skulle också behöva lägga energi på andra projekt inom Sveriges gränser och att ansluta havsvindkraftsparker till stamnätet, enligt Fredrik Olovsson.

Risken med en ny elkabel till Tyskland är att priserna drivs upp, enligt S, eftersom Östersjögrannen inte är indelad i elområden.

– Priserna i norra Tyskland blir högre än vad de egentligen borde vara och de förs sedan över till Sverige, säger Olovsson.

”Tänk långsiktigt”

Regeringen har ännu inte fattat något slutgiltigt beslut om Hansa Power Bridge, projektet väntar fortfarande på ett så kallat koncessionsbeslut, vilket enligt Svenska kraftnät väntas senare detta år.

Samtidigt pågår planeringen av projektet fortsatt eftersom regeringen inte ändrat direktiven i myndighetens regleringsbrev.

Den nya elkabeln skulle kunna vara i drift 2033, enligt huvudprojektledaren Fidel Alvarez.

Politikerna bör därför tänka på att mycket hinner hända på elmarknaden på tio år och Hansa Power Bridge skulle vara till stor nytta för att öka driftsäkerheten i hela transmissionsnätet, säger han.

Kabeln skulle också göra det lättare att integrera vindkraft i systemet än i dag.

– Jag tycker att man behöver tänka lite mer långsiktigt i de här besluten, säger Fidel Alvarez till TT.

Kabeln tillför inte bara möjligheter att exportera el utan även att importera el från kontinenten vid behov, enligt Svenska Kraftnät.

Totalt beräknas myndighetens investering för projektet landa på över 7,5 miljarder.