Energi

Shell går ur sol, vind och vatten

och satsar allt på cellulosaetanol

Den brittisk-holländska energijätten Shell stoppar nya investeringar i solenergi, vindkraft och hydroelektriska projekt. I ställer ökar man satsningen på andra generationens biobränsle.

Publicerad

- Biobränsle ligger mer i linje med Shells kärnverksamhet än sol, vind och vatten, säger Linda Cook, högsta chef för Shells gas- och kraftdivision, till den brittiska tidningen Guardian.

Hon säger att Shell redan är världens största köpare av jordbruksbaserat biobränsle för inblandning i bensin och diesel och att biobränsle passar bättre in Shells logistik, handel och varumärkesprofil än andra förnybara energislag.

Nu går Shell vidare på det spåret och investerar i utvecklingen av den nya generationens biobränsle som inte konkurrerar livsmedelsgrödor,enligt den strategirapport som Shell presenterade i samband med sin bokslutsrapport tidigare i veckan.

Shell har till exempel tagit en ännu större ägarandel i det amerikanska kemiföretaget Codexis, som forskar i cellulosabaserat biobränsle där cellulosan bryts ned med hjälp av enzymer.

Codexis i sin tur samarbetar med Iogen Energy Corporation för att få fram effektiva enzymer för att bryta ned cellulosa till socker för etanolframställning.

Shell och Codexis arbetar sedan två år tillbaka, då Shell köpte in sig i Codexis, med metoder för att omvandla biomassa direkt till bränsle som liknar bensin och diesel.

Shell ska också satsa på koldioxidavskiljning och lagring (CCS-teknik) för att kompensera för sin försäljning av fossila bränslen.

Shell har i en tidigare prognos sagt att världens energiförsörjning år 2025 fortfarande till 80 procent kommer från fossila källor och bara 20 procent från förnybara energikällor.