Energi

Ryskt inflytande i finsk kärnkraft

Skiss över anläggningen i Pyhäjoki med reaktorn AES 2006 från Rosatom. Foto: Fennovoima
Skiss över anläggningen i Pyhäjoki med reaktorn AES 2006 från Rosatom. Foto: Fennovoima
Rosatom AES-2006 tryckvattenreaktor med effekten 1200 MWe.
Rosatom AES-2006 tryckvattenreaktor med effekten 1200 MWe.

Finska kärnkraftföretaget Fennovoima föreslår att ryska Rosatom tar över en tredjedel av företaget och bygger tryckvattenreaktorn Hanhikivi 1.

Publicerad

Rosatoms utlandsföretag Rusatom Overseas och Fennovoima har enats om ett förslag som går ut på att det ryska företaget går in med 34 procent i Fennovoima och bygger en tryckvattenreaktor av modellen AES-2006, en reaktor av VVER typ.

Den har en termisk effekt på 3200 MW och kan ge 1200 MW eleffekt. VVER-reaktorer började byggas i början 1970-talet, och flera byggs i Ryssland för närvarande. Även de två reaktorer som står i finska Lovisa är av typen VVER.

Fennovoimas 60 ägare, stora industriföretag, har fram till slutet av oktober på sig att besluta om de fortfarande vill vara med i projektet. Totalkostnaden beräknas till närmare 60 miljarder kronor.

Hanhikivi 1 är tänkt att byggas i Pyhäjoki i Österbotten. Orten ligger mitt emot Skellefteå. Reaktorn är tänkt att tas i drift 2024 och får en uppskattad livslängd på 60 år.

Fennovoima bildades 2007 på ett initiativ av finsk industri som ville försäkra sig om stabil elproduktion.