Energi

Inget ansvar för gifter vid glasbruk

Området runt Orrefors glasbruk i Småland hör till de områden där antalet cancerfall är högre än genomsnittet för hela riket. Fortsatt forskning ska ge svar på om detta beror på glasbruken. Foto: TT
Området runt Orrefors glasbruk i Småland hör till de områden där antalet cancerfall är högre än genomsnittet för hela riket. Fortsatt forskning ska ge svar på om detta beror på glasbruken. Foto: TT

Det finns runt 50 förorenade tomter i Glasriket i Småland och saneringen kommer att kosta runt en miljard kronor. Metaller som använts till glastillverkning – exempelvis bly, arsenik och kadmium – förorenar markerna.

Publicerad

Den gamla glasbrukstomten vid Bergdala bedöms vara en av de mest förorenade i Kronobergs län. Men länsstyrelsens nya ansvarsutredning för området visar att det inte går att kräva att något företag sanerar marken, rapporterar P4 Kronoberg.

Det mesta gifterna från glasbruket har nämligen tillkommit före den första miljöskyddslagen – som kom år 1969.

– De enda tre företag som fortfarande existerar har bedrivit sin verksamhet under så kort tid och i så ringa omfattning att de inte kan sägas ha något saneringsansvar, säger Thomas Persson som är miljövårdsdirektör vid länsstyrelsen till radion.

Gilla Ny Teknik på Facebook