Digitalisering

Google storsatsar på grön IT

Google gör en storsatsning för att sänka energiförbrukningen i sina servrar och datorhallar. - Våra anläggningar är nu energisnålast i världen, skriver Googles vice vd Urs Hölzle på företagets egen blogg.

Publicerad

Enligt nyhetsbrevet Greener Computing drar Googles datorhallar numera bara en femtedel så mycket energi som genomsnittet.

Men internetföretaget nöjer sig inte med att spara energi. Innan slutet av 2008 ska två av Googles datorcentrum bara använda återvunnet vatten.

Två år senare vill Google att 80 procent av företagets totala vattenkonsumtion ska komma från vatten som renats och sedan pumpats tillbaka i vattenledningarna.

Även när det gäller uttjänta servrar och annan datorutrustning satsar Google på återvinning. Enligt Urs Hölzle är koncernens mål att allt kasserat material ska återvinnas.

Google har också startat en ny hemsida som berättar om hur företaget arbetar med energieffektivisering. Där räknar Google upp fem punkter som ska göra koncernen grön:

1. Minimera servrarnas elanvändning.

2. Minska den totala användningen av el i företagets datorhallar

3. Återvinna vatten

4. Återanvända eller återvinna all datorutrustning

5. Samarbeta med kunder och andra företag för att hitta nya energismarta lösningar.

Google ger få detaljer kring sin pågående energieffektivisering, men berättar på hemsidan att de egentillverkade servrarna drar drygt 80 procent mindre energi än motsvarande modeller på den öppna marknaden.

För att göra apparaterna energisnålare har företaget rensat ut grafikkretsar och all elektronik som inte används i den dagliga verksamheten ur innandömet.