Så ska stamnätet byggas i havet – då kan det vara i drift

2021-10-22 12:10  

Det blir sannolikt havet utanför de gamla kärnkraftverken i södra Sverige som först får havsbaserade stamnätsstationer. Men det kommer att dröja till efter 2030 innan den första är i drift.

För att få fart på utbyggnaden av vindkraft till havs har regeringen gett Svenska kraftnät i uppdrag att bygga anslutningspunkter till stamnätet till havs. Nu ska lämpliga platser för nätstationer identifieras.

Redan i juni 2022 hoppas Daniel Gustafsson, avdelningschef för kraftsystem på Svenska kraftnät, kunna presentera en rangordnad topplista med några lämpliga platser.

– Vi kommer att göra systemutredningar precis som på land. Nummer ett blir att se var vi behöver ha in elproduktion, och sedan kommer vi att titta på var det är mest kostnadseffektivt att ta in elen, då är det rimligt att titta på punkter där det redan finns stark infrastruktur för att ta hand om effekten. Nästa steg är att titta på var det finns aktörer som vill bygga vindkraft, säger han.

Vindkraft till havs. Foto: Vattenfall

Vattnen utanför befintliga och nedlagda kärnkraftverk, alltså Barsebäck, Ringhals och Oskarshamn, ligger därför bra till. Där finns både infrastruktur för att hantera stora mängder energi och effekt samt intresserade aktörer som vill bygga vindkraftverk.

– De finns absolut med som kandidater på vår topplista, säger Daniel Gustafsson.

”Den första platsen är prio ett”

Planen är att i sommar också peka ut den första platsen där byggplanerna går igång. Där ska sedan en plattform byggas och kabel dras in till land. Men drifttagning av den första nätstationen till havs blir inte förrän efter 2030.

Daniel Gustafsson poängterar att vindkraftsbranschen inte ska sitta och vänta på att Svenska kraftnät bygger stamnät i havet.

– Vi kommer inte att dra igång en massa parallella projekt. Den första platsen är prio ett. Vill en aktör ansluta på andra platser får man följa den andra modellen och betala för kabeln hela vägen in till land, säger han.

Syftet med regeringsuppdraget är att få fart på vindkraftsutbyggnaden till havs. Än så länge finns det i Sverige endast några enstaka vindparker i havet.

Men trots att kostnaden för vindkraftsexploatören blir lägre om Svenska kraftnät bygger stamnätet ut i havet jublar inte branschen över regeringens drag. Enligt branschorganisationen Svensk vindenergi finns det en oro för att Svenska kraftnät ska bli en stoppkloss.

”Aktören kanske inte kan få hela effekten”

Inte heller Daniel Gustafsson tycker att det är självklart att vindkraftsexploatörerna kommer att föredra att Svenska kraftnät bygger nätstationer i havet.

– Risken för aktören ökar. Vi kommer att behöva titta på en lösning där fler kan ansluta till nätstationen, då kanske inte aktören kan få hela den effekten man vill, och då förändras kalkylen. Och när vi bygger något till havs är det inte exploatören själv som sitter på taktpinnen, säger han.

Om vindkraftsexploatörer sitter stilla och väntar på att Svenska kraftnät ska bygga stamnätet i havet kan regeringsuppdraget få en effekt som motverkar själva syftet, menar Daniel Gustafsson.

– Om alla sitter och väntar på att bara ansluta vindparker där Svenska kraftnät ska bygga transmissionsnät så kommer hela utbyggnaden av vindkraft att stanna upp, jämfört med om aktörerna börjar ansluta även själva redan nu, säger han.

Utmaningen ligger i genomförandet

Nätstationerna kommer att placeras på plattformar som står på bottenfundament. Men vilken överföringsteknik som ska väljas, växelström eller likström, har Svenska kraftnät ännu inte bestämt.

– Om stationen byggs hyfsat nära land är växelström attraktivt, men längre ut blir det för stora förluster med växelström, då är likström bättre, säger Daniel Gustafsson.

Det nederländska fartyget Symphony Sun, från rederiet Symphony Shipping, är ett av flera som transporterar vindkraftskomponenter från Kina till norra Sverige. Foto: Symphony Shipping

Men den stora utmaningen ligger inte i tekniken, tror kraftsystemchefen, utan i genomförandet.

– Utbyggnaden av havsbaserad vind händer överallt i Europa samtidigt, så det kommer att bli praktiska problem med att få tag i underleverantörer, material och båtar som kan frakta komponenter. Hela värdekedjan kommer att utmanas, säger Daniel Gustafsson.

SE4 är ett elområde som har präglats av höga elpriser på sistone, när får elkunderna där lägre priser?

– Det är många faktorer som påverkar elpriset, inte bara det här. Elpriset kommer att bli lågt när det blåser och dyrt när det inte blåser. Men vad medelpriset blir vet jag inte. Elpriset påverkas extremt mycket av hur vi kopplar in oss mot kontinenten. Varje utlandsförbindelse innebär mer lika priser som kontinenten, säger Daniel Gustafsson.

Utbyggnadsplaner

Det finns ett stort intresse för att bygga vindkraft utanför Sveriges kust. Svenska kraftnät har totalt fått in 60 ansökningar som omfattar sammanlagt 122 GW havsbaserad vindkraft. Omkring 50 GW handlar om planer utanför det sydligaste elområdet, SE4.

Men alla dessa kommer inte att bli verklighet. En del överlappar varandra geografiskt och en del ligger mycket långt fram i tiden. Svenska kraftnät bedömer i sin långtidsprognos i stället att mellan 10 och 30 GW havsbaserad vindkraft kommer att behövas år 2045.

Linda Nohrstedt

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt