Här följer de tunnelsprängningarna på jättelik pekskärm

2019-03-11 06:00  

Ett bord där hela ytan är en pekskärm. I byggprojektet Förbifart Stockholm övervakas det gigantiska tunnelbygget med en ny metod.

(Artikeln har uppdaterats).

En bit bort spränger sig anläggningsarbetarna allt längre in under Lovön. I personalköket på Trafikverkets projektkontor står vi samlade runt en gigantisk pekskärm.

Den ser ut ungefär som en stor Ipad och ligger på ett stativ. Mikael Anneling, BIM-specialist från konsultföretaget Iterio, visar med snabba grepp hur det går att zooma in och ut och snurra runt färgglada modeller av den planerade tunneln. Besökare och anställda följer nyfiket vad han gör.

Läs mer: Specialbyggd vr-station hjälper NCC att planera smartare

Trafikverket kallar det för ett BIM-bord efter byggbranschens uttryck för digitala tredimensionella byggmodeller. Liksom många andra branscher genomgår byggsektorn en omställning till allt mer digitala arbetsmetoder. Förbifart Stockholm är ett projekt som ligger långt framme. Till exempel har 3d-modeller, inte pappersritningar, utgjort kontraktshandlingar i förfrågningsunderlaget.

– Men en stor mängd personer i projektet har inte haft möjligheten att ta till sig tekniken med modeller och förändringen har varit ganska svår. Bordet är ett sätt att tillgängliggöra tekniken. Det har varit flera aha-upplevelser runt bordet, säger Karin Anderson, BIM-specialist på Trafikverket.

Färger markerar avvikelser från projekterad tunnelprofil

Bordet köptes in till Trafikverkets projektkontor på Lovön för ungefär ett år sedan. Då infördes obligatoriska ”veckans touch-möten” för att alla på projektkontoret skulle samlas kring bordet och lyfta aktuella problem genom att använda modellerna.

– Sedan har de olika specialisterna som jobbar här, byggledare, mätspecialister, miljöspecialister och geotekniker, börjat komma med förslag på tillämpningar, berättar Mikael Anneling.

Läs mer: Fler bygger med digitala modeller

Det har till exempel lett till att modellerna nu används för att granska hur tunnelsprängningen fortskrider. När entreprenören har sprängt en sektion mäts resultatet med laser och mätpunkterna förs regelbundet över till Trafikverkets modell. På så sätt går det att se om sprängresultatet överensstämmer med den projekterade tunnelprofilen.

Mikael Anneling visar hur det ser ut i modellen. Olika färger markerar hur stor avvikelsen är. Sämst är grå färg, då har drygt en meter för mycket berg sprängts bort.

”Ett sätt att bjuda in till att testa själv”

Om entreprenören spränger bort för mycket berg kan det orsaka fördyringar senare i projektet. Till exempel kan mer upphängningsutrustning behövas för att få belysning och skyltar att hamna på rätt nivå om för mycket berg har tagits bort i höjdled. Genom att beställaren kan följa sprängningsarbetet och snabbt påtala avvikelser menar BIM-specialisterna att de digitala modellerna kan spara både tid och pengar.

Läs mer: Masken styr armeringen på ESS-bygget

Modellerna kan så klart visas på ett mer traditionellt sätt, på en datorskärm eller via en projektor. Men Mikael Anneling och Karin Anderson tycker att pekskärmsbordet har en poäng.

– Min upplevelse är att man blir mer delaktig och kommer närmare, säger Mikael Anneling.

– När man visar på dator har den som klickar runt i modellen en tendens att fladdra runt så att åskådarna inte hänger med. Bordet är ett sätt att bjuda in till att testa själv och peka runt, säger hon.

Trafikverkets BIM-bord

BIM-bordet på Lovön har levererats av NEC och kostade ungefär 100 000 kronor.

Det består av en 65 tums pekskärm som ligger på ett stativ. Under finns en stationär dator med operativsystemet Windows 10.

Trafikverket har även köpt ett BIM-bord till Västlänkenprojektet i Göteborg. Avsikten är att också Ostlänken ska förses med ett bord.

BIM står för byggnadsinformationsmodeller.

Förbifart Stockholm

E4 Förbifart Stockholm är en ny motorväg väster om Stockholm, från Kungens kurva i söder till Häggvik i norr.

Sträckan omfattar 21 kilometer ny väg, varav 18 kilometer ska gå i tunnel.

Med dubbla tunnelrör och nedfarter innebär projektet att knappt 60 kilometer tunnel ska byggas totalt.

Hittills har nästan 25 kilometer av tunneln sprängts ut.

Tunneln byggs med traditionell borra- och sprängteknik.

Projektet beräknas ta ungefär tio år och ska vara klart 2026.

Kostnaden beräknas till 34 miljarder kronor i 2018 års penningvärde.

Linda Nohrstedt

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt