Här flyter svenska Midsummers solceller på vattnet

2021-12-01 06:00  

Tunnfilmssolceller från det svenska företaget Midsummer har sålts till Nederländerna. De ska användas på flottar som flyter på vattnet.

Den nederländska regeringen finansierar projektet Solar@Sea II med målet att utveckla ett flytande solenergikoncept till havs. Ett pilotsystem om 20 kW ska installeras på insjön Oostvoornse Meer nära Rotterdam.

Midsummer ser projektet som lovande och tror att det kan bana väg för större satsningar framöver.

– Havsbaserad solenergi är ännu i sin linda men har fördelar av typen noll skuggning och noll påverkan på boendemiljöer – och viktiga i områden där det finns begränsat med landyta att använda. Våra ultralätta solpaneler är förstås idealiska för denna typ av applikation då flottarnas vikt kan minimeras, säger Sven Lindström, vd på Midsummer, i ett pressmeddelande.

Midsummer har levererat 18 paneler till projektet. Varje panel består av 144 solceller, mäter fyra gånger en meter och har en effekt om upp till 485 watt. Panelerna har installerats på flytande flottar som nu ska testas i Nederländerna.

Midsummers solceller på den nederländska flotten. Foto: Midsummer

På själva flottarna kopplas panelerna delvis i serie och delvis parallellt och ansluts sedan till en strängväxelriktare på land. Där finns också en hytt med utrustning för att samla in mätvärden om flottens prestanda. Data inhämtas om bestrålning, temperatur (på land, över och under vatten, samt i panelerna), vindhastighet och vågor.

”Måste veta hur flottarna och panelerna beter sig i verkligheten”

Projektet koordineras av TNO, en nederländsk organisation för tillämpad vetenskaplig forskning, och det långsiktiga målet är att utvärdera potentialen för storskaliga flytande solenergiparker till havs för att förse Nederländerna med solenergi.

TNO driver flera andra projekt om flytande solenergi men just det här handlar om att utvärdera flexibla solcellspaneler och flottar som följer vågornas rörelser. Avsikten är att ta fram en alternativ konstruktion som kan motstå naturens krafter men samtidigt ge en hög elproduktion.

– Det är tekniskt mycket utmanande att installera stora flytande system med solpaneler till havs och hålla dem i drift i årtionden. Dessutom är det ofta svårt att göra dessa system ekonomiskt gångbara på grund av kostanden för material till tunga och styva flottar. Det här nya konceptet kräver mycket mindre material och därför hoppas vi att det ska bli mycket billigare, säger Wim Soppe, forskare vid TNO och projektledare på Solar@Sea II, på organisationens hemsida.

Oostvoornse Meer fungerar som ett fältlaboratorium och hittills har två flexibla flottar installerats där. Den ena är försedd med solceller från Midsummer medan den andra har celler från en annan tillverkare.

– Både flotten och solcellspanelerna kan böja sig efter vågornas rörelse. Vi har gjort en hel del tester i labb, men nu måste vi veta hur flottarna och panelerna beter sig i verkligheten. Det här är en mycket mer realistisk miljö, säger Wim Soppe till Ny Teknik.

”Kommer att finnas utrymme för ljuset att passera”

Det har lyfts en del farhågor tidigare om att flytande solceller kan påverka vattenlevande organismer genom att solljuset blockeras. Enligt Wim Soppe omfattar TNO:s forskning i Oostvoornse Meer även sådana aspekter.

– Det är en del av de övergripande aktiviteterna i fältlaboratoriet. Resultatet hittills tyder på noll effekt, men det beror antagligen på att solcellssystemen inte är så stora. Det kommer ändå tillräckligt med ljus ned genom vattnet. Men om vi går vidare med större system på tusentals kvadratmeter kommer vi inte att stänga utrymmet helt mellan delarna, det kommer fortfarande att finnas utrymme emellan för ljuset att passera genom, säger han.

Projektet ska löpa fram till sommaren 2022.

Duo-maskinerna är Midsummers stolthet. Den här ska snart fraktas till Kina. Foto: Jörgen Appelgren

Midsummer är Sveriges enda tillverkare av solceller. Företaget tillverkar solceller av CIGS-typ och säljer även maskiner för solcellstillverkning.

Linda Nohrstedt

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt