”Företagens innovationer måste in i de offentliga upphandlingarna”

2019-11-07 14:10  

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. Hundratals miljarder kronor satsas årligen på forskning och innovation. Resultaten måste i högre utsträckning köpas av offentlig sektor för att öka samhällsnyttan, skriver Johanna Enberg och Inger Ek på Upphandlingsmyndigheten.

Sverige står inför en mängd samhällsutmaningar och många av dem är akuta att hantera redan i dag. Vi måste arbeta aktivt för att leva upp till målen i Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen samtidigt som det ställs höga krav på offentlig verksamhet att möta ökade krav på välfärdstjänster och investeringar i infrastruktur. Offentlig upphandling är ett av de verktyg som behövs för att klara av utmaningarna.

Ett minskande skatteunderlag på grund av demografiska förändringar och utflyttning är ett problem för vissa delar av landet, samtidigt som de växande städerna brottas med att tillgodose invånarna med boende, infrastruktur, service, vård och omsorg. Det behövs nya hållbara innovativa lösningar inom samhällsservice, infrastruktur och boende för att hantera detta på sikt.

Flexibla lösningar

Inom många områden finns i dag en hög utvecklingstakt och det sker snabba förändringar i och med den pågående digitaliseringen av offentlig sektor. Det ställs även höga krav på transformativa och hållbara lösningar inom miljöområdet. Därför finns ett behov av nya och flexibla lösningar inom offentlig sektor som går utöver ständiga förbättringar.

Den offentliga marknaden måste vara välkomnande och attraktiv för en mångfald av leverantörer att konkurrera på – det är en nödvändig förutsättning för att klara omställningen till ett hållbart samhälle. Företag och organisationer har en innovationskraft som det offentliga behöver ta del av och efterfråga.

Tre åtgärder

För att ta tillvara på innovationskraften lämnar Upphandlingsmyndigheten förslag på tre åtgärder till den kommande propositionen om regeringens forsknings- och innovationspolitik.

1. Förbättrad samordning av och samverkan kring innovation

Det finns ett behov av bättre samordning och samarbete för att driva och ta tillvara det innovationsarbete som görs i samhället. Flera myndigheter och organisationer behöver gå samman i gemensamma utvecklingsarbeten i form av:

• En nationell kunskapsplattform som leds av Vinnova för utveckling av innovationsledarskap och gemensam policyutveckling.

• En innovationsupphandlingsarena som leds av Upphandlingsmyndigheten för att driva på arbetet, öka kompetensen, dela erfarenheter och ge praktiskt stöd till olika aktörer inom innovationsupphandling.

2. Ta tillvara forsknings- och innovationssatsningar i offentliga inköp

Staten satsar årligen hundratals miljarder kronor på forskning och innovation som syftar till att skapa samhällsnytta. De resultat som tas fram måste i högre utsträckning köpas av offentlig sektor och det måste finnas möjligheter till ett brett ekonomiskt stöd till innovationsupphandling från olika finansieringskällor.

Ett flertal myndigheter bör få i uppdrag av regeringen att höja kunskapen om innovationsupphandling samt finansiera innovationsupphandlingsprojekt.

3. Långsiktig tvärvetenskaplig forskning om upphandling

För att möta samhällsutmaningarna behövs mer kunskap och en långsiktig tvärvetenskaplig forskning inom upphandlingsområdet. Det behövs mer och djupare kunskap och analys om den offentliga affärens bidrag till samhällsutveckling.

Offentlig verksamhet måste förhålla sig till samhällsutmaningarna, och den offentliga affären måste aktivt bidra till samhällets förändring. Utvecklingen går från traditionella inköp till att offentlig sektor sätter agendan för att öka takten. Redan i dag måste vi upphandla för morgondagens behov.

Johanna Enberg, strateg med inriktning innovation, Upphandlingsmyndigheten

Inger Ek, gd, Upphandlingsmyndigheten

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt