”Fjärrvärmen borde lära av internet”

2012-03-22 07:00  
Facebook, här illustrerad med grundaren Mark Zuckerberg, bygger det största datacentret i sitt slag i Europa - i Luleå. Det kommer att bestå av tre serverhallar om 28 000 kvadratmeter vardera. Illustration: Facebook Foto: Janerik Henriksson / Scanpix

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. Industrin kan leverera dubbelt så mycket värme till fjärrvärmen mot vad som görs i dag. Spillvärmen från Facebooks nya serverhallar i Luleå till exempel, kommer att släppas rakt ut till ingen nytta. Det är fortfarande helt upp till fjärrvärmeföretagen om de vill ta tillvara restvärme eller inte, skriver Anders Ydstedt och Industrigruppen Återvunnen Energi.

Media har rapporterat om att Facebooks nya serverhallar i Luleå kommer att släppa ut stora mängder värme till ingen nytta. Företaget har även kritiserats för att det inte gör mer för att ta tillvara värmen. Endast en mindre del av restvärmen kommer att tillvaratas för att värma upp kontorsutrymmen i hallarna.

Tyvärr gör Facebook helt rätt när det inte räknar med att kunna ta tillvara restvärmen. En möjlighet hade kunnat vara att koppla ihop kylsystem i serverhallarna till fjärrvärmenätet. I de flesta tätorter finns fjärrvärme och denna svarar för halva Sveriges uppvärmning. Nästan fyra miljoner människor i Sverige får sin värme via fjärrvärmenäten.

Men fjärrvärme är fortfarande ett oreglerat monopol och det är helt upp till fjärrvärmeföretagen att avgöra om de vill ta tillvara restvärme eller inte. I det aktuella fallet Luleå har fjärrvärmeföretaget haft en positiv attityd till att ta tillvara restvärme från industrin och behovet av värme är redan täckt. Svaret i andra kommuner är däremot alltför ofta ett nej till restvärmen.

I april förra året föreslog den statliga utredningen ”Fjärrvärme i konkurrens” (SOU 2011:44) att fjärrvärmenäten ska öppnas för fler värmeproducenter, så kallad tredjepartsaccess. Det innebär att den restvärme från industrin, som idag går förlorad, kan komma till användning. Öppna fjärrvärmenät innebär också att kunderna får möjlighet att välja leverantör. Själva fjärrvärmenätet föreslås bli kvar som ett prisreglerat monopol.

Med öppna fjärrvärmenät kan alla aktörer börja ta fram nya lösningar för att ta tillvara restvärme.

I utredningen Fjärrvärme i konkurrens konstaterades att industrin skulle kunna leverera dubbelt så mycket värme till fjärrvärmen mot vad som görs i dag. Utöver industrin finns det verksamheter som överhuvudtaget inte har räknat på sina möjligheter. Serverhallar är ett mycket bra exempel på värmeproduktion som dessutom ofta finns i storstäder med behov av värmeproduktion. Med öppna nät blir fjärrvärmenäten mer som internet där alla anslutna kan vara både mottagare och leverantörer.

Utredningen Fjärrvärme i konkurrens ligger nu på näringsdepartementets bord och Sverige väntar på alla nya innovationer som vi kan få med öppna fjärrvärmenät. Det är dags att göra fjärrvärmen smartare.

Anders Ydstedt

Talesman för Industrigruppen Återvunnen Energi

Återvinner restvärme

Industrigruppen Återvunnen Energi, representerar Sveriges största företag som återvinner industriell restvärme till fjärrvärmenät: Medlemmar i Industrigruppen Återvunnen Energi är bland andra Industrypark of Sweden AB, Pilkington Floatglas AB, SSAB, Södra Skogsägarna, Holmen AB, PREEM AB och Boliden.

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt