”Anklagelser om sabotage är svensk storebrorsattityd”

2015-10-09 13:30  

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

REPLIK. Spänningsfältet mellan EU:s strävan efter gemensam energipolitik och Rysslands utrikespolitik är inte alldeles lätt att röra sig i. Just därför är Finland mycket intresserade av att skapa en fungerande energiunion, svarar Nils Torvalds ledamot i EU-parlamentet.

Peter Eriksson (MP) skriver i en debattartikel i Ny Teknik att Finland saboterar den europeiska energiunionen. Att Fennovoima har ingått avtal med ryska Rosatom drar enligt Eriksson mattan under fötterna på den gemensamma strävan efter en europeisk energiunion som har som syfte att minska på beroendet av rysk energi.

Eriksson vädrar i och för sig rätt sorts luft - det finns en hel del diskutabla element i det faktum att Fennovoima nu ingått ett avtal som är långt ifrån det som avsågs år 2010 när de första besluten på tilläggstillstånd gavs. Tvärt emot beslutet från 2010 minskar det här bygget nu inte Finlands beroende av ryska leveranser.

Dessutom finns det en lätt tragikomisk kontrapunkt. Vårt största elbolag har hållit på att bygga ett franskt atomkraftverk från företaget Areva. Det bygget påbörjades 2005. 2009 drog sig tyska Siemens ut ur projektet. Meningen var att kraftverket skulle tas i bruk 2009. Om någon vore intresserad av att beskriva sabotage kunde det fallet vara mera intressant.

Men att säga att Finland nu saboterar den gemensamma energiunionen genom Fennovoimas bygge är därför en lite haltande jämförelse och påminner mest om gammal svensk storebrorsattityd. Den hade vi kanske varit i behov av på senhösten 1939 men kanske inte riktigt i dag.

Faktum är att Finland redan länge arbetat för och satsat på att diversifiera sin energipalett just för att  .

Finland är i europeisk logistik någonting av en ö, vilket gör våra ansträngningar för att tillgodose behovet av basenergi lite mera komplicerat. Det har inneburit att Finland sedan 1960- talet ingått avtal om ryska atomkraftverk och bränsleleverantörer. Ryska gas- och oljeleveranser har Finland haft i decennier och vi är inte alldeles ensamma på den punkten. Men just på grund av att vi befinner oss i en betydligt mera känslig geopolitisk situation är vi också mera intresserade än många andra av att skapa en fungerande energiunion.

Kontrasten mellan den geopolitiska situation vi befinner oss i, EU:s strävan till gemensam energipolitik och Rysslands utrikespolitik utgör ett spänningsfält, som det inte är alldeles lätt att röra sig i. Men beslutet från år 2010 strider inte mot strävan till en gemensam energiunion, och Finland har inte den ringaste avsikt att isolera sig från eller sabotera arbetet kring den gemensamma energiunionen.

Nils Torvalds, representerar det finländska Svenska Folkpartiet i Europaparlamentet

Nils Torvalds

Nils Torvalds är Europaparlamentariker från Svenska folkpartiet (SFP) i Finland. Torvalds är tidigare utrikeskorrespondent och journalist. I Europaparlamentet är Torvalds ordinarie medlem i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (ENVI) och suppleant i budgetutskottet (BUDG), utskottet för ekonomi- och valutafrågor (ECON) samt fiskeriutskottet (PECH). Torvalds är även medlem av det särskilda utskottet för skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt (TAXE).

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt