Miljö

Värme och virus sänkte svenskt klimatutsläpp

Foto: TT
Foto: TT

Sveriges utsläpp av växthusgaser minskade med 8,1 procent under årets första kvartal jämfört med samma period förra året, enligt Statistiska centralbyrån (SCB).

Publicerad

En påtaglig del av utsläppsminskningen beror på minskat behov av uppvärmning, eftersom årets tre första månader var ovanligt varma i stora delar av landet.

Men det går också att se en effekt av att fossila bränslen som används i kraftvärmeverk nu beskattas hårdare, enligt SCB. Totalt minskade utsläppen inom branschkategorin "el, gas och värmeverk samt vatten, avlopp och avfall" med 31 procent under perioden.

Effekten av pandemin blev märkbar i mars, då bland annat utsläppen från transportindustrin minskade med 8 procent.