Digitalisering

Svensk Tiger får större chans i Bryssel

Svensk Tiger till EU-toppar
Svensk Tiger till EU-toppar

Svensk kryptoindustri stärks om en ny myndighet får ansvar för att godkänna kryptoprodukter, vilket regeringens utredare föreslår. För säkerhetsföretaget Sectra kan det bli lättare att sälja den senaste versionen av sin Tiger XS till topporgan i EU.

Publicerad

Tiger XS är en liten krypteringsenhet som skyddar tal eller data från avlyssning med hjälp av kryptering. Foto Sectra Enligt Anders Svärd, regeringens utredare av informationssäkerhet, har svensk kryptoindustri i dag svårt att exportera. Exempelvis kräver både EU och Nato att säkerhetsprodukter har nationellt godkännande eller - och det är nästan samma sak - att de används nationellt. Men i dag är det bara Försvarsmakten som kan godkänna säkerhetsprodukter i Sverige, och då enbart för totalförsvarets behov. Ny myndighet hjälper Sectra, Pointsec och Safe IT Den föreslagna myndigheten "Institutet för signalunderrättelsetjänst och teknisk informationssäkerhet", IST, skulle få mandat att ge nationellt godkännande för kryptoprodukter för alla civila behov. Det kan ge svenska kryptobolag, bland dem Sectra, Pointsec och Safe IT Security, större möjligheter att konkurrera utomlands. Tommy Waszkiewicz - Ja, det skulle ge oss stora möjligheter att komma ut på nya marknader - och också med nya produkter, säger Tommy Waszkiewicz, vd för Sectra Communications i Linköping. Nya säkerhetsklasser behövs Men, understryker han, IST föreslås också få en viktig roll när det gäller att införa nya säkerhetsklasser för känslig kommunikation för myndigheter i Sverige: restricted, confidential, secret och top secret. Svenska myndigheter och bolag kan därmed komma att behöva ny och enklare avlyssningssäker kommunikationsutrustning - som följer dessa säkerhetsklasser. Inte minst i kontakter med utländska organisationer. - Det betyder jättemycket för våra möjligheter att sälja vår utrustning utomlands att den redan används nationellt, säger Tommy Waszkiewicz. Tiger kommer i light-version? Bolagets krypteringsprodukt Tiger XS som gör mobiltrafik avlyssningssäker är i dag utformad för nivån secret, men Tommy Waszkiewicz säger att bolaget diskuterar en "light-version", en enklare variant som är avsedd för den lägre sekretessnivån confidential. Han bekräftar också rykten om att Sectra vill sälja sin Tiger XS till de högsta organen i EU. I somras lade också Österrike en order på Tiger XS för sina myndigheters räkning. I övrigt används den hittills mest i Nederländerna. Ulf Johansson, kansliråd på försvarsdepartementet, hoppas att Informationssäkerhetsutredningens förslag även ska underlätta för andra svenska säkerhetsprodukter i utlandet. Exempelvis i upphandlingen av kryptoutrustning i satellitprojektet Galileo.