Miljö

Stor ökning av miljöskräp: ”Billigare att skicka det till ett land där det bara dumpas”

Mängden avfall som har fått exportförbud mer än fördubblades under 2019. Foto: Tullverket
Mängden avfall som har fått exportförbud mer än fördubblades under 2019. Foto: Tullverket

Varje år stoppas hundratals ton miljöfarligt avfall vid svenska gränsen, och mängden ökar snabbt. Ofta är det förhoppningar om att kunna tjäna pengar som ligger bakom att containrar med bildelar och gamla kylskåp skickas utomlands.

Publicerad

”Personbil, cyklar, möbler och träningsmaskin. Gambia. 28 ton.”

”Plastavfall. Hongkong. 45 ton.”

”Frysar och TV. Guinea. 7 ton.”

En genomgång av vilka miljöfarliga försändelser som Tullverket stoppar ger en inblick i vad som förs ut ur landet, ofta i stora containrar. I regel finns slutdestinationen i Afrika, ofta i Västafrika.

Totalt stoppades 763 ton miljöfarligt avfall vid den svenska gränsen förra året. Det är mer än dubbelt så mycket som under 2018. Vilka produkter det handlar om varierar.

– De senaste åren har det varit mycket bilar och bildelar. Det är även en hel del plast, där det har uppstått ett nytt läge när Kina, som tidigare var den stora mottagaren av plast, nu infört ett importförbud, säger Martin Johansson, sakkunnig på Tullverket.

Stort mörkertal

Om den stora ökningen beror på att det blir vanligare att skicka miljöfarligt avfall från Sverige eller att Tullverket blivit bättre är enligt Johansson svårt att säga. Mörkertalet är stort.

– Men både vi och länsstyrelserna, som vi samarbetar med kring detta, har haft möjlighet att genomföra fler kontroller än förra året.

Vilka som skickar containrar fulla av bildelar och gamla frysar till Afrika varierar, från stora företag till privatpersoner. Men motivet är ofta detsamma: antingen vill man göra sig en hacka eller spara pengar.

– Vi pratar om plusavfall och minusavfall, berättar Martin Johansson.

Farliga ämnen

Plusavfall är sådant avsändaren tror sig kunna tjäna pengar på, saker som antingen kan repareras och säljas, eller där det går att plocka ut vissa delar som har ett värde. Minusavfall är sådant som kostar mycket att göra sig av med på ett miljöriktigt sätt i Sverige.

– Då är det billigare att skicka det till ett land där det bara dumpas. Det kan handla om farliga ämnen som asbest, eller sådant som är kontaminerat med kemikalier, säger Martin Johansson.

Tullverket genomför kontroller av avfall som ska passera Sveriges "yttre gräns" och kan därmed inte kontrollera det som är adresserat till ett annat EU-land. Vid bedömningen av om en transport är laglig eller inte kontrolleras varorna, vart de ska och hur de är paketerade.

– Det är ganska vanligt att hävda att det inte alls är avfall, utan begagnade produkter. Men om det fraktas på ett sätt som gör att det inte kommer att vara helt när det kommer fram kan vi vara säkra på att det ska klassas som avfall, säger Martin Johansson.