Populärteknik

Skiftnyckel på sedlarna?

J P Johanssonsällskapet i Enköping har skrivit till Riksbanken och föreslagit att de planerade nya 200-kronorssedlarna pryds av skiftnyckeln och rörtången.

Publicerad

”Svenska innovatörer bör hedras genom en plats på de nya sedlarna, och vem är då lämpligare att representera svenskt nyskapande än J P Johansson?” skriver sällskapet i sitt brev, och fortsätter:

”Bland de uppfinnare Sverige har haft, är J P Johansson i särklass genom att vara upphovsman för två av världens mest uppmärksammade uppfinningar, och därtill två av de mest grafiskt tydliga och välkända. Hans rörtång och skiftnyckel skulle vara omedelbart igenkända på en sedel, och de skulle både väcka stolthet och förtroende för valutan.”

J P Johanssonsällskapet

Lite om Bahcos historia och Bahco från 1914 och framåt

Men tyvärr. Det blir varken rörtång eller skiftnyckel på de nya sedlarna.

Riksbanken har idag (6 april 2011) offentliggjort motiven på den nya serie sedlar som ska ersätta de nuvarande från 2014:

20-kronorssedeln: Astrid Lindgren.
50-kronorssedeln: Evert Taube.
100-kronorssedeln: Greta Garbo.
200-kronorssedeln: Ingmar Bergman.
500-kronorssedeln: Birgit Nilsson
och 1000-kronorssedeln: Dag Hammarskjöld.