Digitalisering

Säpo-system tvingat till ombyggnad

Polisen i Halland har använt ett nytt system för att följa en misstänkts mobilanvändande i realtid. Polisen vill i dag inte berätta om den övervakningen. Foto: Thomas Johansson/TT
Polisen i Halland har använt ett nytt system för att följa en misstänkts mobilanvändande i realtid. Polisen vill i dag inte berätta om den övervakningen. Foto: Thomas Johansson/TT

Säpos datasystem Buster hämtade in uppgifter om meddelanden från en svensk mobil – innan dessa hunnit nå fram till mottagaren. Efter kritik om att systemet kränkte integriteten har det nu byggts om.

Publicerad

Det var i augusti 2012 som polisen i Halland tog beslut om att hämta in uppgifter om en misstänkts person mobiltrafik i realtid.

Som grund för detta låg den nya inhämtningslagen. Den hade börjat gälla den 1 juli samma sommar och gav tillåtelse att hämta in underrättelser från mobiloperatörer för att förebygga brott som kan ge minst två års fängelse.

Kriminalpolisen i Halland ville dels få reda på var mobilen befann sig, dels veta vilka meddelanden som skickades.

Man bad därför Säpo att verkställa inhämtningen i systemet Buster, som tidigare enbart använts för att avlyssna misstänkta efter beslut om hemliga tvångsmedel.

Enligt lagen ska polismyndighet­erna underrätta Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden (SIN) om ett beslut inom en månad efter det att inhämtningsärendet avslutats. Det gjorde polisen i Halland.

När nämnden granskade ärendet visade det sig att Hallandspolisen gjort fel.

– Man får i realtid bara hämta in uppgifter om i vilket geografiskt område en viss kommunikationsutrustning finns. Det är alltså inte tillåtet enligt inhämtningslagen att i realtid hämta in uppgifter om meddelanden som har överförts till eller från ett visst telefonnummer, säger Catharina Sitte-Durling, enhetschef på SIN.

När den person som Hallandspolisen följde i realtid greps för ett annat brott i september 2012 avbröts ­inhämtningen. Men senare i månaden tog man ett nytt beslut. Tre dagar därefter ringde företrädare för SIN till polisen i Halland och stoppade verkställandet.

SIN konstaterade också att systemet Buster var byggt så att såväl position som uppgifter om meddelanden togs in i realtid samtidigt. När lokaliseringsuppgifter visades följde information om meddelanden med.

Ansvariga på Hallandspolisen vill i dag inte kommentera inhämtningen. Sedan den 1 september 2013 ansvarar Rikskrim formellt för tekniken.

Enligt Lars Öjelind, biträdande chef vid Rikskrims underrättelsesektion, kan polisen nu endast följa ­positioner i realtid.

– Det här gränssnittet är ombyggt och klart.

318 uthämtningar

  • Under det första halvåret ­efter att inhämtningslagen börj­at gälla fattade polisen 318 beslut om att hämta information från landets operatörer. Det ­visar Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens granskning i maj 2013.
  • Besluten fattades av polischefer och avser trafikdata, i vilket område en dator eller telefon ­varit under en viss tid, eller hur exempelvis en mobil/ läsplatta rör sig i realtid.
  • I maj hade dock bara 11 av ­landets 21 polismyndigheter rapporterat sina beslut till nämnden. I september hade fyra ännu inte underrättat SIN: Gotlands, Jämtlands, Norrbottens och ­Östergötlands län. Nämnden under­söker nu orsakerna bakom detta.