Digitalisering

Många slåss om kustbevakningens it-system

Dataövervakning
Dataövervakning

Flera bolagsdrakar inom komplexa it-system, bland dem Saab, slåss i dagarna om mångmiljonordern att få bygga Sjöbasis. Det är det kommande svenska hypermoderna databassystemet för att övervaka kuster och hav.

Publicerad

Kustbevakningens svävare. Oljeutsläpp, narkotikahandel, smuggling av människor och farliga ämnen, fartygsolyckor och fritidsbåtar som försvinner spårlöst. Svenska farvatten och kuster är ofta obevakade. Men nu ska övervakningen öka kraftigt.

Kustbevakningen upphandlar i vår ett datassystem som ska samordna öppen myndighetsinformation och hemliga underrättelser kring fartygstrafik, olyckor, miljöhändelser och andra observationer till sjöss.

- Med en knapptryckning ska en tjänsteman kunna markera ett fartyg eller andra objekt på en skärm och sedan få fram utvald information som berörda myndigheter har tillgång till och i realtid, berättar Lennart Dreier, som leder projektet på Kustbevakningen i Karlskrona.

Anbudstiden gick ut i november, och i dagarna arbetar Kustbevakningen med att utvärda buden som gäller utveckling av den första versionen.

Inom området komplexa it-system och systemintegration av den önskade storleken och säkerhetskalibern är Saab Aerotech Telub störst i Sverige.

Dess informationschef Bertil Ullergren bekräftar också att bolaget lämnat bud på Sjöbasis.

Vilka övriga bolag som är med striden är hemligt. Men Lennart Dreier är mycket nöjd med deras antal och kompetens.

- Det är svenska och internationella bolag som har förmåga och kunnande att genomföra uppgiften.

Sjöbasis ska samordna myndigheternas behov av information som rör fartyg och förhållanden i Bottniska Viken, Östersjön, Öresund, Västerhavet samt Mälaren och Vänern. Vid sidan av Kustbevakningen deltar Sjöfartsverket, Räddningsverket, Försvarsmakten, Tullen, Polisen, Fiskeriverket, Naturvårdsverket, SMHI och Sveriges Geologiska Undersökning.

Upphandlingen av Sjöbasis väntas avslutas i maj.