Digitalisering

Inhalox har klinisk prototyp i sikte

Nyföretaget Inhalox har fått nära sju miljoner kronor i nytt kapital. Bolaget har utvecklat en teknik för syrgasbehandling, som hämtar syret direkt ur luften. Pengarna ska användas till att ta fram en prototyp för test på patienter.

Publicerad

Bröderna Fredrik och Oskar Frånberg driver Inhalox tillsammans med vd Gösta Sjöholm. Foto Magnus Bergström Inhalox teknik för att få fram ren syrgas ur luft har utvecklats av Oskar Frånberg, som grundat företaget tillsammans med sin bror Fredrik. Bolaget har nyligen presenterats i Ny Tekniks artikelserie Teknik i tillväxt. - Vi ska använda pengarna för att ta fram en helt färdig prototyp som kan användas för kliniska test på patienter, säger Oskar Frånberg. - Vi räknar med att kunna få den klar till december, så att vi kan göra de kliniska testen under våren. De nya pengarna kommer dels från en av de tidigare ägarna, investeringsbolaget Karolinska Development II, som är knutet till Karolinska Institutet. Dessutom går nu den statligt finansierade Östersjöstiftelsen in som ägare i Inhalox. Företagets teknik bygger på att syret i luften fångas med hjälp av en reversibel kemisk reaktion. Alltså ungefär på samma sätt som när hemoglobinet i de röda blodkropparna tar upp syre ur inandningsluften. Fördelarna jämfört med att använda syrgas i flaskor är flera. Inhalox system förenklar logistiken och vikten på utrustningen blir lägre. Det finns heller inte samma säkerhetsrisker som vid hantering av koncentrerad syrgas.