Digitalisering

Hela huset ur 3d-skrivaren

Skulptur av Enrico Dini, utskriven lager för lager. Foto: 3M
Skulptur av Enrico Dini, utskriven lager för lager. Foto: 3M

Varför nöja sig med småsaker ur 3d-skrivaren, när man kan skriva ut ett helt hus? Enrico Dinis motto är "think big, print big".

Publicerad

Den italienska ingenjören Enrico Dini tog 2004 patent på en metod för storskalig utskrift med 3d-teknik. Med sin egenutvecklade maskin D-Shape kan han skikt för skikt bygga stora strukturer med hjälp av sand och ett naturligt bindemedel.

Med mottot "think big, print big" bygger han upp flera meter stora skulpturer. Till praktisk användning kommer tekniken när han skriver ut hela konstgjorda rev som fungerar som skyddsrum för havsinnevånare.

Han var en av de förebilder för 3d-utskrifter i storformat som tyska 3M lät en grupp studenter träffa vid ett symposium i 3Ms framtidslabb i München den 10 oktober.

En annan expert på stora tredimensionella strukturer är den nederländska arkitekten Hedwig Heinsman från DUS Architects. Hon visade på möjligheten att med den egenutvecklade 3d-skrivaren "Kamermaker" skriva ut hela element för ett av de typiska kanalhusen i Amsterdam.

3Ms framtidslabb vill korsbefrukta kunskap inom olika kunskapsområden som arkitektur, design, material etc för att hitta nya affärsområden.