Digitalisering

Här lyser gatlyktorna upp lediga p-platser

Den smarta lyktan innehåller bland annat bluetooth, wifi-radio, två kameror för video och stillbilder – samt mjukvara för bildanalys, och en rad sensorer.   Foto: General Electric
Den smarta lyktan innehåller bland annat bluetooth, wifi-radio, två kameror för video och stillbilder – samt mjukvara för bildanalys, och en rad sensorer.   Foto: General Electric

Nu är San Diego i färd med att byta ut sin gatubelysning mot smarta gatlyktor – packade med en rad sensorer. De kan exempelvis känna av brandrök, se folksamlingar, lyssna efter skottlossning eller lysa upp lediga p-platser.

Publicerad

Under hösten fick svensk polis grönt ljus för att sätta upp mikrofoner för brottsövervakning i Järvaområdet. Utrustningen registrerar explosioner, skottlossning glaskross och skrik – den ska dock inte kunna fånga människors samtal. Samma teknik används i San Diego, men nu har den kaliforniska staden tagit nästa steg i sin elektroniska övervakning av det offentliga rummet. 
Området East Village har utrustats med 50 smarta gatlyktor som vardera övervakar ett område på 36x54 meter. Varje gatlykta innehåller ett hårdvarupaket som kallas CityIQ. Systemet inkluderar en Intel Atom-processor och en halv terabyte minne. Lyktan innehåller bland annat Bluetooth, wifi-radio, två kameror för video och stillbilder – samt mjukvara för bildanalys, och en rad sensorer.  
Tillsammans ger utrustningen ett brett användningsområde. Bland annat mäts magnetfält, lufttryck, temperatur och luftfuktighet. Gatlyktorna ska även kunna lukta sig till eldsvådor. En praktisk egenskap för San Diego-borna är att lamporna kan guida bilister genom att lysa ned på lediga p-platser. Sensorerna registrerar även felparkerade fordon och lyktan kan tillkalla parkeringsvakter.
Under året ska de 50 lamporna bli 3 200 stycken. De kommer att kopplas upp mot San Diegos ”ShotSpotter”. I dag kan de akustiska sensorerna identifiera skottlossning i ett tio kvadratkilometer stort område – nu kommer den ytan växa markant.
Både staden och enskilda mjukvaruutvecklare arbetar nu med att uppfinna nya funktioner. En idé är att lyktorna kan övervaka utvalda korsningar och registrera alla situationer där ett olyckstillbud har varit nära förestående. Den här typen av information är svår att samla in, men ger en viktig fingervisning om platser som behöver designas om – där det bara är en tidsfråga innan bilister eller fotgängare råkar illa ut. Till detta kommer förmågan att registrera trafikstockningar, och förhoppningen är att systemet en dag ska länkas ihop med trafikljusen.
En stor del av den information som samlas in av nätverket kommer vara tillgängligt för allmänheten, och staden har tillsammans med General Electric och andra sponsorer ordnat ett antal ”hackatons” där hugade utvecklare har tagit fram olika appar. Bland exemplen finns en som visar den tystaste rutten för de som vill prata under promenaden – en annan visar food trucks var det finns plats att ställa upp fordonet. Det finns appar som hjälper synskadade med trafikinformation – samt tipsar om pågående intressanta händelser genom att berätta var fotgängare samlas just nu.
Kostnaden för att byta ut San Diegos belysning till smarta gatlyktor tros landa på cirka 244 miljoner kronor. En del av investeringen tas igen genom att de nya lamporna drar mindre energi, vilket sänker belysningskostnaden med hela 60 procent. Nu planerar General Electric att bygga upp samma system i Atlanta. Även Singapore har meddelat att de ska sätta upp 2 000 sensortyngda gatlyktor under 2018.