Populärteknik

Här är en Excellent video

Se en animation skapad med ett kalkylprogram.

Publicerad

Kalkylprogram som Excel kan användas till mycket annat än beräkningar. Joe Penna som är en animatör från Brasilien har hittat ett av de mer udda sätten. Han skapar animationer. En av dem finns tillgänglig via Youtube och heter ”Stop-Motion Excel”. Men titeln är kanske lite vilseledande då kalkylprogrammet som använts är det som finns i den konkurrerande kontorssviten OpenOffice.

Men som framgår av en video som visar hur animationen växte fram hade den kunnat göras med valfritt kalkylprogram.

Joe Penna och hans vänner har helt enkelt använt funktionen att fylla kalkylarkets celler med olika färger. För hand skapade de 730 individuella kalkylark som var och en blev en ”filmruta” som sattes samman till en video i grafikprogrammet Adobe After Effects.