Digitalisering

Han pekas ut som chef för nya FRA-domstolen

Runar Viksten Foto: Monica Kleja
Runar Viksten Foto: Monica Kleja

Det mesta pekar på att det blir Runar Viksten, chefsrådman i Stockholms tingsrätt, som tar plats som domare i den tunga Försvarsunderrättelsedomstolen, som ska ge FRA rätt att avlyssna data- och teletrafik.

Publicerad

Flera källor inom regeringskansliet pekar för Ny Teknik ut Runar Viksten, som den som regeringen inom kort kommer att utse som domare i specialdomstolen.

Runar Viksten är för närvarande tjänstledig från tingsrätten för att sitta som ordförande i signalspaningsnämnden.

Sedan den 25 juni i år är han också regeringens utredare med särskilt ansvar för att upprätta den nya domstolen.

I den avlyssningssäkra sal där nu nämnden nu tar beslut som rör eterburen signalspaning, ska också den nya Försvarsunderrättelsedomstolen besluta ge tillstånd för massavlyssningen i kabel med start den 1 december.

Ny Teknik träffar Runar Viksten i de blivande domstolslokalerna. De är inhysta i samma byggnad som FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, i Kista utanför Stockholm – och skyddade av väktare dygnet runt.

- Säkerheten var ett av de skäl till vi valde att förlägga domstolen hit, säger han.

Domstolen kommer sammanlagt att bestå av en domare, max två vice domare samt sex särskilda ledamöter.

Vid varje sittning kommer en domare och två ledamöter att ingå samt ett integritetsskyddsombud. Det senare ombudet får inte delta i besluten men utan bara yttra sig.

Runar Viksten avslöjar att hälften av ledamöterna, tre av dem, ska ha en bakgrund inom svensk underrättelseverksamhet.

Domstolen behöver tillgång till personer med djupa tekniska kunskaper kring signalspaning i syfte att bland annat kunna avgränsa och avgöra vilken trafik som behöver lämnas ut, säger han

Sannolikt kommer någon av dem vara en före detta anställd inom FRA, Försvarets radioanstalt, uppger han.

-Jag håller det för troligt att någon haft sin hemvist inom FRA.

Domstolen kommer dock att slå vakt om att de särskilda ledamöternas lojaliteter inte riktas åt annat håll än åt domstolen och lagstiftaren, uppger Runar Viksten.

Han säger också att mixen av ledamöter är viktig vid varje tillfälle då man fattar tillståndbeslut.

Vid varje sittning ska det finnas en ledamot med underrättelsebakgrund och en som beaktar den personliga integritetsaspekterna, något annat kommer inte på fråga, säger han.

Den andra hälften av ledamöterna, de övriga tre, ska alltså bestå av personer som ska värna integritetsapsekterna.

Det kommer att bli fråga om advokater eller före detta parlamentariker eller liknande betrodda medborgare, konstaterar Runar Viksten.

Såväl domare som de särskilda ledamöterna utses av regeringen.

Nya regler för signalspaning

* FRA, Försvarets radioanstalt, är den civila myndighet som ska utföra signalspaning åt regeringen, regeringskansliet och försvarsmakten, och ska på uppdrag av dem ansöka om tillstånd för avlyssningen hos den nya domstolen.

* Signalspaningsnämnden bildades den 1 januari i år, och tar beslut om signalspaning i etern fram till den sista november.

* Från den 1 december är operatörerna tvungna att tillhandahålla kablarna för avlyssning efter att domstolen gett sitt tillstånd.

* Överlämnandet av den avlyssnade trafiken till FRA sköts av nya Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamhet, Siun.