Digitalisering

Forskare utvinner litium ur havsvatten

Japanska forskare vid Sagauniversitetet i Imari har lyckats utvinna litium ur havsvatten med en metod som man tror går att utveckla kommersiellt.

Publicerad
Det nybyggda universitetet har under en 30-dagarsperiod lyckats utvinna 30 gram litiumklorid med 90 procent renhet ur 140000 liter havsvatten.

På grund av det låga litiuminnehållet, 0,1 mg per liter vatten, har det tidigare ansetts omöjligt att utvinna litium ur vatten på ett ekonomiskt försvarbart sätt.

Men forskarna vid Sagauniversitetet absorberar litium med hjälp av magnesiumdioxidkristaller, och anser att metoden kan utvecklas så att den blir kommersiellt lönsam.

Metoden ska även prövas på vatten från kärnkraftanläggningar liksom på vatten från kända litiumrika källor. På så vis skulle effektiviteten kunna ökas.

Enligt forskarnas uppskattningar finns det 230 miljoner ton litium i vatten, medan de kända tillgångarna på land beräknas till 14 miljoner ton.

Användningen av litium har ökat dramatiskt på senare år sedan denna lätta metall kommit att användas i uppladdningsbara batterier för mobiltelefoner. Litium är också en ingrediens i medicin mot manodepressivitet.