Digitalisering

Blu-rayjättar skapar licensbolag

Lättare hantera licensavgifterna
Lättare hantera licensavgifterna

Philips, Panasonic och Sony förhandlar med andra rättighetsinnehavare till lagringstekniken Blu-ray om att bilda ett gemensamt licensbolag.

Publicerad

Bolaget ska underlätta expansionen av Blu-ray genom en enkel hantering på ett och samma ställe av licensrätter för såväl Blu-ray som DVD och CD. Alla innehavare av rättigheter knutna till de tre teknikerna inbjuds att bli delägare i licensbolaget.

Licensavgiften för en Blu-rayspelare beräknas till 9,50 dollar och för en spelare med inspelningsmöjlighet till 14 dollar. Avgiften per Blu-rayskiva beräknas till 0,11 dollar, 0,12 dollar för en inspelningsbar skiva och 0,15 dollar för en återskrivningsbar skiva.

Jämfört med att betala licenser för de tre teknikerna var för sig beräknas avgiften kunna sänkas med 40 procent mot idag.

Med bolaget ska det också bli möjligt att identifiera ickelicensierade produkter på marknaden.