Karriär

Här är ingenjörerna som höjde lönerna mest – och minst 2018

”Vi är förvånade över att företagen inte bättre uppskattar sina ingenjörer”, säger Camilla Frankelius, förhandlingschef på Sveriges ingenjörer, om 2018 års löneutveckling. Foto: Göran Billeson / TT, Sveriges Ingenjörer
”Vi är förvånade över att företagen inte bättre uppskattar sina ingenjörer”, säger Camilla Frankelius, förhandlingschef på Sveriges ingenjörer, om 2018 års löneutveckling. Foto: Göran Billeson / TT, Sveriges Ingenjörer

Civilingenjörer inom statlig sektor tillhör förlorarna när det gäller löneutvecklingen under 2018. För övriga ingenjörer är förändringen liten jämfört med föregående år, visar ny statistik från Sveriges ingenjörer.

Publicerad Uppdaterad

Sök bland de hetaste nya ingenjörsjobben i Ny Tekniks platsbank!

Civilingenjörer som arbetar inom den privata sektorn fick 2,6 procent i löneökning under 2018, och hamnar därmed på samma nivå som 2017. Som jämförelse var även den genomsnittliga svenska löneökningstakten 2,6 procent under förra årets elva första månader. Inom näringslivet var motsvarande ökning 2,4 procent.

− 2,6 är inte dåligt, men det borde vara betydligt högre. Vi är förvånade över att företagen inte bättre uppskattar sina ingenjörer som ligger bakom det värde och innovationer som företagen ska leva på nu och under lång tid. Det är vi jättebekymrade över och kommer att föra samtal med arbetsgivarna om det, säger Camilla Frankelius som är förhandlingschef på Sveriges ingenjörer.

Avtal för lokal lönebildning fungerar inte

I samtalen vill Camilla Frankelius lyfta fram betydelsen av de särskilda avtal som ger möjlighet att belöna ingenjörerna när det går bra för företaget, och omvänt hålla igen när tiderna är sämre.

− Ett problem är att de avtal vi har för lokal lönebildning inte fungerar i praktiken. Detta samtidigt som vi ser att många företag gör bra resultat, säger hon.

Medan civilingenjörer inom den kommunala sektorn fick ett högre lönepåslag jämfört med föregående år, fick de statligt anställda en sämre utveckling under 2018. Gruppen fick en ökning med 1,7 procent och är därmed nästan tillbaka på 2016 års nivå. Genomsnittet för offentligt anställda i Sverige är 3 procent, enligt en prognos från Medlingsinstitutet.

− Det är bekymmersamt och vi måste nu analysera detta. Det kan bero på att man valt att satsa på att attrahera nya medarbetare och behålla äldre erfarna, men inte klarat av att tillgodose den breda och stora grupp av ingenjörer däremellan som inte fått motsvarande löneökningar.

Högskoleingenjörer värdesätts

Högskoleingenjörerna fick under 2017 ett rejält lönelyft jämfört med 2016. Nu har nivån planat ut, men med 2,6 procent ökning följer de rikssnittet.

− Vi ser att det här är en grupp som värdesätts. Med ökad digitalisering och automatisering har de tagit över en del arbetsuppgifter från de med enbart gymnasieutbildning.

Det säkraste sättet att få en högre lön är fortfarande att byta jobb, menar Camilla Frankelius. Hon tycker också att anställda som inte är nöjda med lönen ska ta för sig mer under lönesamtalen.

− Man bör prata med sin chef och verkligen framföra om man är missnöjd med sin lön. Det är viktigt att lyfta fram vad man bidragit med och att det ska värdesättas. Jag tror att cheferna i sin tur behöver de argumenten gentemot ledningen.

”Skapar värde på en bruksort”

På landsbygden är möjligheterna att byta jobb svårare, och det återspeglas i den generelt sämre lönesituationen för ingenjörer på mindre orter.

− Det här ser vi som en viktig fråga. De skapar ett värde på en bruksort, men idag finns ju faktiskt bättre möjligheter att kunna bo kvar och jobba med annat. Men en gruva kan man däremot inte flytta på och därför bör man värdesätta ingenjörerna som jobbar där, säger Camilla Frankelius.

Lönestatistiken för ingenjörer baseras på en enkät bland 117 500 yrkesverksamma medlemmar. Svarsfrekvensen var 63 procent.

Ta del av Sveriges Ingenjörers lönestatistik via den här länken.

Källa: Sveriges ingenjörer. Statistiken kring den genomsnittliga löneökningen kommer från Medlingsinstitutet.

Löneutveckling under 2018

Här är månadslönerna för civilingenjörer och högskoleingenjörer under 2018:

Civilingenjör, privat sektor: 55 530 kronor i månaden

Civilingenjör, statlig sektor: 48 418

Civilingenjör, kommun och landsting: 47 424

Högskoleingenjör, privat sektor: 45 541

Högskoleingenjör, statlig sektor: 42 273

Högskoleingenjör, kommun och landsting: 39 964

Källa: Sveriges ingenjörer

Medellönen i Sverige var 33 700 kronor i månaden enligt den senaste statistiken från Statistiska Centralbyrån (2017).

Inom parentes står löneutvecklingen under 2017

Civilingenjörer, privat sektor: 2,6 procent (2,6 procent)

Civilingenjörer, statlig sektor: 1,7 procent (2,2 procent)

Civilingenjörer, kommunal sektor: 2,8 procent (2,4 procent)

Högskoleingenjörer, privat sektor: 2,6 procent (2,7 procent)

Det statistiska urvalet är för litet för att mäta förändringen för högskoleingenjörer inom statlig och kommunal verksamhet.

Källa: Sveriges ingenjörer