Karriär

Därför brister lojaliteten med chefen

En fjärdedel av sätter den egna karriären främst. 26 procent har ingen lojalitetskänsla gentemot sin arbetsgivare och 21 procent tror att de kommer att byta jobb inom högst ett år.

Publicerad

– En arbetstagare som inte känner sig lojal gentemot sin arbetsgivare tenderar att bli mindre produktiv och proaktiv och håller troligen ögonen öppna för en ny anställning någon annanstans, säger Johan Hjelte i ett pressmeddelande. Han är vd för jobbsajten Careerbuilder.se (f d Jobbguiden.se), som har låtit Harris Interactive göra undersökningen online.

Arbetstagarna anger olika skäl för sin bristande lojalitetskänsla:
Jag känner mig inte uppskattad av min arbetsgivare – 55 procent
Mitt arbete värdesätts eller uppskattas inte – 55 procent

Jag får för dåligt betalt – 54 procent


Arbetsgivaren tillhandahåller inte tillräcklig utbildning eller fortbildning – 42 procent


Möjligheterna till karriärutveckling är för små – 41 procent


Jag tycker inte om arbetskulturen – 33 procent


Förmånerna är inte tillräckligt bra – 33 procent


Jag tycker inte om min chef – 31 procent


Arbetsuppgifterna är inte tillräckligt utmanande – 29 procent

Även chefer har fått svara på frågor i undersökningen. Hälften av dem anser att det tar minst sex månader att räkna hem kostnaderna för en nyanställning, 23 procent anser att det tar mer än ett år.

– Samtidigt som arbetsgivarna kämpar med att hantera den ekonomiska nedgången kan de behöva budgetera ytterligare rekryteringskostnader för att kunna behålla kvalificerad arbetskraft, kommenterar Johan Hjelte resultatet.