Succéuppfinningen som orsakat bitter mångmiljonstrid

2013-10-31 15:01  

På ena sidan står några påhittiga ingenjörer. På andra sidan står Staten och TeliaSonera. Det handlar om en seg strid. Om rätten till ersättning för en uppfinning. Nu har ett steg mot en lösning tagits.

Sex miljoner kronor.

Så mycket bör fyra gamla medarbetare på Televerket ersättas för en cirka 30-årig uppfinning.

Det var 1979 som fyra ingenjörer, anställda på dåvarande televerket, konstruerade hänvisningsdatorn. En uppfinning som gjorde det möjligt för anställda på en stor arbetsplats att själva, med några knapptryckningar på sin telefon, registrera sin frånvaro och den beräknade återkomsten. Med hjälp av arbetsgivaren sökte de patent på uppfinningen, vilket de fick 1983.

Hänvisningsdatorn blev en succé. Flera företag och myndigheter installerade den.

Därefter uppstod problemen. Det blev en tvist om hur mycket ersättning medarbetarna skulle ha av sin arbetsgivare. Televerket erbjöd 216 000 kronor. Det var för lite, ansåg uppfinnarna och vände sig till Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar (SNAU). Arbetsgivaren försökte då att ogiltigförklara patentet vilket de lyckades med åtta år senare.

Om mer ersättning trots detta ska ges, och i så fall hur mycket, är vad tvisten handlat om sedan dess.

Ett nytt steg i den segslitna konflikten togs häromdagen då SNAU, som nu behandlat frågan för fjärde gången, kom med ett utlåtande.

De rekommenderar att de sökande, gemensamt ska ersättas med sex miljoner kronor. Det är den högsta summa pengar som nämnden någonsin beslutat vara en skälig ersättning för uppfinningar, gjorda av arbetstagare. Trots detta är Kurt Paulsson, en av uppfinnarna, inte nöjd.

- Det är väl en kvarts seger. Det är bra med ett besked, men summan motsvarar inte alls vad vi hoppades på. Summan ska ju reflektera vad arbetsgivaren fått betala för patentet på den öppna marknaden, säger Kurt Paulsson, i dag 87 år gammal.

I dag har två av de fyra uppfinnarna avlidit. Uppfinnarna och dödsbona efter de som avlidit yrkade på 21 miljoner kronor i 1986 års penningvärde.

Hur tänker du kring att konflikten tagit så lång tid?

- Det är naturligtvis sorgligt och orimligt.

Numera är det staten, via JK och Televerkets efterträdare TeliaSonera, som är motpart i frågan. Motparten har hävdat att uppfinnarna inte ska ha någon ersättning alls, utöver de 200 000 kronor som utbetalades i samband med att ärendet hamnade i SNAU första gången.

Beslutet från SNAU är en rekommendation och motparten kan därför besluta sig för att inte följa denna.

- Nu är vi spända på vad JK kommer fram till. Om de inte följer rekommendationen går ärendet vidare till tingsrätten, säger Torulf Arwidsson, uppfinnarnas advokat.

Ny Teknik har sökt kommentarer från JK och staten via advokaten Ulf Dahlgren. De har inte kunnat kommentera ärendet i nuläget.

Stefan Nordberg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer