De gör slam till ny råvarukälla

2012-02-07 06:52  
Utan fosfor, ingen mat. I pilotanläggningen i Uppsala utvinner Patrik Enfält (till vänster i mittenbilden) och Yariv Cohen det viktiga gödselämnet ur nya råvaror. Foto: Mikael Wallerstedt

Utan fosfor står världens matförsörjning inför en katastrof. En ny svensk teknik gör det lönsamt att utvinna det åtråvärda ämnet ur avloppsslam och gruvavfall.

Flera forskargrupper varnar för att vi närmar oss ”peak fosfor”, tidpunkten när produktionen av ett av jordbrukets viktigaste näringsämnen når sitt maximum och börjar dala. Nu ökar intresset för att utnyttja fosforn ur nya råvaror. Innovationsföretaget Easymining Sweden i Uppsala har utvecklat en lösning.

– Vi har en unik process som gör det möjligt att utvinna fosfor från olika källor på ett lönsamt och effektivt sätt, säger Patrik Enfält, som är vd och en av grundarna i bolaget.

Råvaran kan exempelvis vara restprodukter från brytning av järnmalm eller aska från förbränning av avloppsslam från reningsverk eller från slakteriavfall. Den patenterade metoden har utvecklats av Yariv Cohen, som är medgrundare i Easymining och forskare på SLU, Sveriges lantbruksuniversitet. Först löses råvaran upp i en syra. Nästa processteg sker i stora glaskolvar i företagets pilotanläggning. Exakt hur det går till vill företaget hålla hemligt.

– Innovationen är en unik kombination av vätskeextraktion och kemisk fällning, säger Yariv Cohen.

Patrik Enfält berättar att företaget har pågående diskussioner med flera potentiella kunder, däribland ett stort svenskt gruvföretag.

– Enligt våra källor finns Europas största fosforfyndighet faktiskt i Kiruna. Där deponeras 100 000 ton fosfor i anrikningssanden varje år. Det är tio gånger mer än det svenska lantbrukets årsbehov, säger han.

Anrikningssanden, som är en restprodukt från malmbrytningen, har en fosforhalt på 2–3 procent. Sanden innehåller även ett giftigt ämne som lantbrukaren definitivt inte vill ha på åkern – arsenik. Men Easyminings process separerar effektivt ut såväl fosfor som arsenik och andra beståndsdelar. Man kan på så vis även utvinna värdefulla sällsynta jord­artsmetaller ur anrikningssanden.

Aska från förbränt avloppsslam är ännu rikare på fosfor, halterna ligger mellan 7 och 13 procent. Orsaken är att vi varje år sätter i oss ­cirka 1 kg fosfor, som så småningom hamnar i toa­letten och därefter i reningsverket. Där hamnar även skadliga ämnen, som tungmetallen kadmium, vilket orsakat en het debatt om huruvida slammet ska spridas direkt på åkern.

Med Easyminings process slipper man problemet. Den fosfor som utvinns ur förbränd aska har lägre kadmiumhalter än i handelsgödsel som säljs på marknaden. Haken är att det inte finns några anläggningar för att förbränna avloppsslam i Sverige. I Europa förbränns däremot drygt 30 procent av slammet, och andelen ökar. Därför siktar Easymining på Europamarknaden när det gäller slamaska.

– Visst hade det varit roligt med en större marknad på hemmaplan, men vi för diskussioner med flera företag i Europa, säger Patrik Enfält.

Charlotta von Schultz

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer