Bestående skador av dioxin

1999-11-25 09:24  
Dioxiner stannar kvar i kroppen längre än vad man hittills har trott, och människor som utsatts för höga doser får ofta bestående skador.

Det visar en ny EU-stödd långtidsundersökning av österrikiska kemikaliearbetare.

- Vi fann klara samband med flera olika kroniska sjukdomar, säger projektledaren Manfred Neuberger, professor i miljömedicin i Wien.

Forskarna har följt vad som hänt med anställda på en kemikaliefabrik i Linz, som i början av 1970-talet fick i sig höga doser av dioxin (främst det så kallade Seveso-dioxinet 2,3,7,8-TCDD) när de tillverkade växtgifter.

1973 stängdes avdelningen sedan 159 arbetare drabbats av klorakne, ett slags svårartade hudutslag som är tecken på akut dioxinförgiftning.

Forskarna har granskat deras sjukdomshistorier, och 1996 fick 50 av de överlevande genomgå en hälsoundersökning och lämna prover. Resultatet jämfördes med en kontrollgrupp.

- Fastän det hade gått ett kvarts sekel sedan exponeringen såg vi svåra hälsoeffekter, säger Manfred Neuberger.

En tredjedel av dem hade fortfarande klorakne, och siffrorna var mellan 30 och 45 procent för olika neurologiska symtom som sömnstörningar, huvudvärk, yrsel och neuralgi (smärttillstånd).

Proverna visade också att nära hälften av arbetarna hade skador på levern: ju mer dioxin i blodet, desto större leverskador.

- Vi är de första som kunnat belägga detta hos människor, säger Manfred Neuberger. Tidigare har man bara sett kopplingen mellan dioxin och leverskador vid djurförsök.

Att så många får kroniska sjukdomar hänger samman med att dioxin stannar kvar länge i kroppen.

- Man brukar säga att halveringstiden för Seveso-dioxinet är 7 år. Våra data tyder på att halveringstiden blir längre några år efter exponeringen.

- Arbetarna från Linz hade fortfarande mer än 50 gånger så hög nivå dioxin i blodfetterna som normalbefolkningen.

Har undersökningen någon betydelse för de betydligt lägre nivåer vi får i oss via maten eller utsläpp?

- Det går inte att översätta resultaten direkt. För vissa skador vet vi inte om det finns ett tröskelvärde, eller om risken ökar redan från lägsta dos. Å andra sidan vet man, att redan små doser kan skada till exempel barns neurologiska utveckling.

- Förra året beslöt WHO att sänka gränsen för högsta dagliga dioxindos, från 10 picogram per kilo kroppsvikt till 1-4 picogram. Det beror på ökad kunskap om hälsoeffekterna.

Miki Agerberg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer