Stena Line satsar på metanol

2013-04-02 05:00  

När sjönäringen får hårdare utsläppskrav hoppas många på flytande naturgas som framtidens drivmedel. Men Stena Line går sin egen väg och satsar på metanol.

Viking Line är ett rederi som sätter sitt hopp till flytande naturgas, LNG. Deras nybyggda fartyg Viking Grace har utrustats för att kunna köra med LNG i tankarna.

Stena Line, däremot, tror mer på metanol.

-Vi betraktar metanol som ett mer realistiskt alternativ i närtid än LNG. Metanol kan transporteras som vanlig vätska och man kan använda befintlig infrastruktur, de cisterner och tankbåtar som redan finns, säger Claes Berglund, ansvarig för samhälls- och miljöfrågor på Stena Line.

LNG måste transporteras i kryo-tankar för att kunna hålla de minus 162 grader som krävs för att den inte ska omvandlas till gasform. För metanolen gäller inte samma restriktioner, även om viss försiktighet krävs eftersom flampunkten ligger på 13 grader.

Både LNG och metanol har dock mindre miljöbelastande utsläpp vid förbränning än olja.

För att testa sina förhoppningar på metanol håller Stena Line på att utrusta sin färja Stena Scanrail med hjälpmotorer som ska drivas av DME, dimetyleter, ett bränsle som tillverkas ur metanol.

Hjälpmotorerna används för att generera den energi som behövs ombord, till exempel för lampor. Färjans huvudmotorer, som driver fartyget framåt, kommer alltså fortfarande att gå på olja.

-Det här är ett första prov på att använda metanol som bränsle i marin miljö, men i förlängningen hoppas vi kunna använda metanol även för att driva huvudmaskinerna, säger Claes Berglund.

Under försöksverksamheten kommer metanol att tankas ombord på färjan och förvaras i en stor tank på däck. Innan bränslet sprutas in i motorerna kommer det att konverteras till DME. Men det är ett steg som Stena Line inte tror kommer att behövas i framtiden. Förhoppningen är att fartygen kan drivas på ren metanol som tillverkas ur naturgas.

-Metanol används som bränsle inom speedway och vid flygning av modellflygplan. Tekniken finns redan, det här är bara en ny tillämpning, säger Claes Berglund.

Försöket med DME på Stena Scanrail, som trafikerar rutten mellan Göteborg och Fredrikshamn, väntas dra igång i april. Det rederiet främst vill ha reda på är vad metanolen kräver för förändringar i form av nya rutiner för tankning, utbildning av personal och säkerhetsåtgärder.

Om testet faller väl ut är Stena Lines vision att 25 av rederiets 34 färjor ska konverteras till metanoldrift inom de närmaste åren. Först i tur står Stena Germanica, som beräknas kunna köra på metanol 2014.

För varje färja som drivs med metanol istället för olja räknar Stena Line med att svavel- och kväveutsläppen minskar med 95 procent. Det är framför allt värdefullt för rederiet från och med 2015, när hårdare regler för svavelutsläpp träder i kraft i norra Europa.

Såvitt Stena Line känner till är de det enda rederiet som satsar på metanol.

Vad beror det på?

-Vi är ett stort färjerederi som ligger mitt i området där svavelutsläppen regleras hårdare från 2015 och vi har stor teknisk egen kompetens som ligger nära våra behov. Övriga färjeoperatörer är lite mindre och mer hänvisade till sina leverantörer och sin omvärld. Och där har det varit en stark preferens för LNG, säger Claes Berglund.

Linda Nohrstedt

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt