Energi

Volvodiesel kan tanka sju miljöbränslen

Volvos 9-litersmotor klarar sju bränslen
Volvos 9-litersmotor klarar sju bränslen

Vid en uppvisning framför Sjöhistoriska museet i Stockholm rullade Volvochefen Leif Johansson fram sju koldioxidneutrala lastbilsmodeller, med motorer som drivs av sju olika miljöbränslen. <br></br>- Vi kan anpassa våra motorer till alla slags miljöbränslen. De här bilarna kan vi ha i serieproduktion inom 24 månader, sa Leif Johansson.

Publicerad

De sju lastbilarna drivs av biodiesel från vegetabiliska oljor, syntetisk diesel från förgasning av biomassa, metanol/etanol, DME (dimetyleter), biogas, biogas-vätgasblandning och en tvåbränsleteknik med biogas som spetsats med biodiesel.
Alla motorer är varianter av Volvos 9-litersmotor med lätta modifieringar, och all teknik är väl beprövad, med ett undantag:
Motorn som körs på biogas med en pilotinjektion av biodiesel. Den har försetts med extra insprutare för gas i inloppsröret och specialutvecklad programvara. Dieseln tjänar som tändförbättrare och gör att biogasen självantänder vid kompression. Motorn kan köras som en diesel och får högre verkningsgrad än de rena gasmotorerna som behöver tändstift för att tända.
Trots att tekniken i de övriga motorerna inte är ny har bygget av de sju miljölastbilarna varit en ingenjörsutmaning för Volvos organisation. 100 personer på Volvo Powertrain och Volvo 3P har varit involverade i projektet som pågått under stort hemlighetsmakeri. Själva arbetet har tagit tio månader.
- Eftersom jag är ingenjör tycker jag sånt här är extra roligt, sa Leif Johansson. Samtidigt är det här Volvos sätt att visa att vi inte bara vill vara en del av klimatproblemet, utan också en del av lösningen.
Volvo har också gjort en värdering av de sju olika miljöbränslealternativen ur olika aspekter som klimatpåverkan, energieffektivitet, markanvändningens effektivitet, bränslepotential, fordonsanpassning, bränslekostnad och infrastruktur.
- Framförallt är det andra generationens biobränslen som bygger på förgasningsteknik som är lovande, säger Leif Johansson. För internationella transporter verkar syntetisk biodiesel lämpligast. I lokala fordonsflottor kan DME och biogas vara bra alternativ. Men det krävs internationella bränslestandarder.
Och framför allt krävs storskalig tillgång av miljöbränslena. Flera av de sju lastbilarna har fått köras med bränslen "på labbnivå".
- Nu behöver vi en storskalig produktion av förnyelsebara bränslen och för att en sådan ska komma igång krävs omfattande satsningar på forskning och utveckling men också klara och gemensamma riktlinjer från myndigheter i så många länder som möjligt, sa Volvochefen.