Energi

Vägverket får bakläxa om Förbifart Stockholm

Miljöminister Andreas Carlgren. Foto: Lars-Anders Karlberg
Miljöminister Andreas Carlgren. Foto: Lars-Anders Karlberg
Förbifart Stockholm. Vägverkets karta.
Förbifart Stockholm. Vägverkets karta.

Vägverkets dokumentation inför miljöprövningen av vägsträckan Förbifart Stockholm får rejäl bakläxa av miljöminister Andreas Carlgren. Konsekvenserna för klimatet måste utredas bättre.

Publicerad

Miljödepartementet begär i dag en rad kompletteringar av det underlag som Vägverket lämnat till regeringen inför dess miljöprövning av Förbifart Stockholm – den planerade trafikleden mellan Kungens Kurva och Häggvik.

- Det är helt avgörande för vår prövning att Vägverket ger oss en bättre beskrivning av projektets klimatpåverkan. Underlaget ska bygga på aktuella trafikprognoser där vi får se vad som hänt sedan trängselskatten införts, och vi behöver också en bättre redovisning över vad som sker med luftutsläpp och miljökvalitetsnormer i övrigt, säger miljöminister Andreas Carlgren i ett pressmeddelande på måndagen.

Miljödepartementet har begört kompletteringar och besked i frågor samlade i 15 punkter i ett brev till Vägverket.

Bland annat måste myndigheten lämna en “aktuell” redovisning, med beskrivning av miljökonsekvenserna, av den beräknade energiåtgängen sam den beräknade mängden av gaser och luftföroreningar som påverkar klimatet under byggtiden och driftstiden. Där ska också framgå hur projektet som helhet påverkar Sverige sklimatmål.

Även konsekvenserna av om korsningen av Lambardfjärden sker i tunnel i stället för på bro, ska utredas.

Vägverket ska också få tydligt förklara varför man valt bort tidigare alternativ som Diagonal Ulvsunda och det så kallade Kombinationsalternativet.

Andreas Carlgren begär dessutom en uppdatering kring trafikprognoserna för Förbifart Stockholm och dess påverkan på övriga vägnät i länet, inberäknat effekterna av trängselskatten.

Sveriges Televisions ”Uppdrag granskning” belyste tidigare i höstas vägprojektet i ett kritiskt granskande reportage. Bland annat kom trafikforskare, som medverkade i programmet, fram till att Förbifart Stockholm skulle öka trafikmassorna i Stockholms stad i stället för att minska dem.