Energi

Tvisten om bergvärme

upp till högsta instans

Janko Boziecevic.
Janko Boziecevic.

Janko Bozicevic i Värnamo ville byta olja mot bergvärme i sitt hyreshus. Då sa Värnamo kommun stopp och krävde att han skulle välja kommunal fjärrvärme. Nu är tvisten på väg till högsta instans.

Publicerad

Efter att ärendet hade bollats fram och tillbaka mellan länsstyrelsen och miljödomstolen ett par år slog domstolen nyligen fast att kommunen inte kan förbjuda Janko Bozicevic att installera en bergvärmepump.

Janko Bozicevic jublade och värmepumpsbranschen hoppades att beslutet skulle bli vägledande.

Men Värnamo kommun ger sig inte. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden går nu vidare till miljööverdomstolen.

– Vi vill få ett prejudicerande fall om vad som menas med bästa möjliga teknik enligt miljöbalken, säger nämndordförande Dieter Wagner (m) till Värnamo Tidning.

Fjärrvärme från biobränsle
Tvisten började 2006 när den 30-årige, kommunanställde nätverksteknikern Janko Bozicevic sökte bygglov för att installera en bergvärmepump i ett mindre hyreshus som familjen äger.

Politikerna sa nej med hänvisning till att kommunens fjärrvärme, som drivs med biobränsle, är mer miljövänlig än en bergvärmepump, som använder el.

Dessutom höll Värnamo Energi på att bygga ut fjärrvärmen i området.

Kommunen får kritik
Janko Bozicevic har hela tiden hävdat att kommunen inte kan tvinga honom att välja teknik – och han får stöd från både Svenska Värmepumpföreningen (SVEP) och Svensk Fjärrvärme:

- Det sätter konkurrensen på marknaden helt ut spel, säger Martin Forsén, vd för SVEP.

- Vi tycker inte att det här är rätt sätt att hantera frågan, säger Peter Dahl, som är ansvarig för marknadsföring på Svensk Fjärrvärme.

Nu hoppas Värnamo kommun få stöd från Energimyndigheten i sin syn att fjärrvärme är bästa möjliga teknik.

– Om Energimyndigheten inte håller med oss drar vi tillbaka överklagandet, säger Dieter Wagner till lokaltidningen.

Eko från 80-talet
Tvisten i Värnamo är ett eko från åttiotalet, då det var vanligt att kommunerna krävde att invånarna skulle ansluta sig till fjärrvärmenätet.

Ibland skrevs kravet in i detaljplanen för ett område, i andra fall var det ett villkor för den som ville köpa mark.

- Men på nittiotalet övergav de flesta det här plantänkandet och den allmänna meningen blev att kunderna själva ska få välja, säger Sven Werner, professor i energiteknik på Högskolan i Halmstad.

Enligt Peter Dahl finns det i dag cirka ett halvt dussin kommuner som liksom Värnamo försöker tvinga invånarna att ansluta sig till fjärrvärmenätet.