Energi

Svensk-norsk satsning

på norrländsk vindkraft

Sju områden på SCA:s marker i de norrländska skogarna ska exploateras för vindkraftsparker. Klicka på ovanstående bild och se SCA:s modell för hur det kan se ut.
Sju områden på SCA:s marker i de norrländska skogarna ska exploateras för vindkraftsparker. Klicka på ovanstående bild och se SCA:s modell för hur det kan se ut.
Kenneth Eriksson på SCA och Jörgen Kindahl på Statskraft skriver under avtalet.
Kenneth Eriksson på SCA och Jörgen Kindahl på Statskraft skriver under avtalet.

Det svenska skogsindustriföretaget SCA gör en storinvestering på vindkraft tillsammans med det norska kraftbolaget Statskraft. Tillsammans ska man bygga sju vindkraftsparker på SCA:s marker i Västernorrland och Jämtland - en investering på 16 miljarder kronor.<br></br>

Publicerad

- Vi har inventerat våra två och en halv miljoner hektar skogsmark i norra Sverige för att finna lägen med goda förutsättningar för vindkraftsproduktion, säger Kenneth Eriksson, VD i SCA Forest Products, i ett pressmeddelande på fredagen.


Statskraft och SCA bildar ett gemensamt bolag för vindkraftssatsningen samtidigt som SCA tecknar ett långsiktigt energiavtal med Statskraft som ska förse Ortvikens pappersbruk i Sundsvall med dess årsbehov av elektriskt kraft.

Vindkraftssatsningen och elavtalet är inte direkt kopplade till varandra annat än att det är samma två företag i båda affärerna.


Statskraft största ägare

Statskraft står för investeringspengarna för vindkraften och får 60 procent i det nya gemensamma bolaget medan SCA upplåter marken och får 40 procent.


Om allt går vägen ska vindkraftsparkerna producera 2,8 TWh vindkraftsel per år. Det kan jämföras med dagens svenska vindkraftsproduktion som är på knappt 1 TWh per år - men som är under snabb utbyggnad.


Sju intressanta områden

Tillsammans med Statkraft har SCA funnit sju områden i Jämtland och Västernorrland som går att utveckla, enligt Kenneth Eriksson.


- Till skillnad från fjällen och kusten finns här inte konflikter med andra intressen. Det blåser bra och det är nära till de stora stamledningarna, vilket innebär att kraftöverföringsförlusterna begränsas, säger han.


De sju utvalda platserna är belägna i skogslandet i Sollefteå, Ragunda, Strömsunds och Bräcke kommuner. De kommer nu att bli föremål för miljöprövning och projektering.


Vill bygga ut älvarna

SCA och Statkraft vill också låta pröva förutsättningarna för en försiktig utbyggnad av vattenkraft i fyra vattendrag där SCA äger fallrättigheter.


Det handlar om Ammerån i Jämtland, Röån, ett biflöde till Ångermanälven, Edsoxforsen i Hårkan och Byske älv.


- Vi har i praktiken haft ett stopp för utbyggnad av vattenkraft i mer än ett kvartssekel, säger Kenneth Eriksson.


Utbyggnad av svenska älvar är ett politiskt känsligt område och frågan är om SCA:s


- Vi har den största respekt för de miljövärden som finns i outbyggda vattendrag, men vi menar ändå att vi måste kunna utreda om man med modern teknik kan utnyttja vattenkraft med en rimlig balans mellan miljövärden och ekonomi. Svensk industri behöver mer energiproduktion och världen behöver energiproduktion som inte medför ökade utsläpp av växthusgaser, säger han.